Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα Επικαλύψεως

Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα Επικαλύψεως

Τα παχύμετρα επικαλύψεως είναι ειδικά όργανα για την μέτρηση επικαλύψεων σε μεταλλικά σώματα. Χωρίζονται σε 3 ομάδες. Τα Ferrous μετράνε την επικάλυψη/μπογιά/γαλβάνισμα σε σιδηρούχα ατσάλινα υποστρώματα. Τα Non Ferrous μετράνε την επικάλυψη / ανοδίωση σε μη σιδηρούχα υποστρώματα (π.χ. Αλουμίνιο). Τέλος τα Ferrous & Non Ferrous που καλύπτουν και τις 2 περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ευρέως για έλεγχο της βαφής αυτοκινήτων, σε μεταλλικές κατασκευές κτλ.

Ένα πηνίο διέγερσης που περιτυλίσσεται γύρω από έναν πυρήνα σιδήρου καθώς εφαρμόζεται στα άκρα του ένα εναλλασσόμενο ρεύμα χαμηλής συχνότητας δημιουργεί ένα μαγνητικό εναλλασσόμενο πεδίο στον εναέριο χώρο γύρω από τους πόλους του. Η διάταξη αυτή χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πάχους μιας επιφάνειας επικάλυψης σύμφωνα με τη μαγνητική επαγωγική μέθοδο.

Εικόνα 1: Τυπικές εφαρμογές για παχύμετρα επιφάνειας χρησιμοποιώντας τις αρχές της Μαγνητικής επαγωγής ή του δεινορεύματος Eddy.

Όταν ένας πόλος προσεγγίζει ένα τμήμα σιδήρου, το μαγνητικό πεδίο θα ενισχυθεί. Στη συνέχεια παράγει μια τάση σε ένα δεύτερο πηνίο (μετρητικό πηνίο). Αυτή η τάση εξαρτάται από την απόσταση από το σίδερο. Συνδέοντας τον πυρήνα σιδήρου ή τον αισθητήρα μέτρησης στην επικάλυψη, προκύπτει μια καθορισμένη απόσταση μεταξύ του πόλου και του σιδήρου και επομένως μια καθορισμένη τάση πηνίου. Αυτό εκτιμάται ηλεκτρονικά και εμφανίζεται ψηφιακά ως πάχος επίστρωσης.

Μαγνητική επαγωγή

Εικόνα 2: Η αρχή λειτουργία της μαγνητικής επαγωγής σε μονωτική επίστρωση με σιδηρο-μαγνητικό υπόστρωμα.Ferrous

 

Αρχή λειτουργίας Εddy δεινορεύμα σε Non- Ferrous υπόστρωμα

 

Η μέτρηση σύμφωνα με τη μέθοδο δεινορεύματος Eddy χρησιμοποιεί μόνο ένα πηνίο μέσω του οποίου ρέει ένα εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας. Αυτό παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό εναλλασσόμενο πεδίο γύρω από το πηνίο.Όταν το πηνίο με το εναλλασσόμενο πεδίο προσεγγίζει ένα μη σιδηρούχο μέταλλο, ένα μεταβαλλόμενο ρεύμα - που ονομάζεται δεινορεύμα - προκαλείται σε αυτό το μέταλλο. Αυτό παράγει ένα άλλο ηλεκτρομαγνητικό εναλλασσόμενο πεδίο προς την αντίθετη κατεύθυνση, εξασθενίζοντας το αρχικό πεδίο. Η επίδραση στο πηνίο εμφανίζεται με την αλλαγή της επαγωγικότητας, χαρακτηριστική ιδιότητα κάθε πηνίου. Με την εφαρμογή του αισθητήρα μέτρησης στην επικάλυψη, προκύπτει μια καθορισμένη απόσταση μεταξύ του πηνίου και του μη σιδηρούχου μετάλλου, οδηγώντας έτσι σε μια καθορισμένη τιμή επαγωγής στο πηνίο. Αυτό θα αξιολογηθεί ηλεκτρονικά και θα εμφανιστεί ψηφιακά ως πάχος επικάλυψης.

δεινορεύματα Eddy current

Εικόνα 3: Η αρχή λειτουργία του δεινορεύματος Eddy σε μονωτική επίστρωση με μη μαγνητικό υπόστρωμα.Non-Ferrous

 

Μια συσκευή που είναι συμβατή και στους δύο τύπους εφαρμογών Ferrous & Non-Ferrous

Στους μετρητές πάχους επικάλυψης που λειτουργούν και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις έχουν έναν συνδυασμό αισθητήρων τύπου F και N, καθώς και τα δύο συστήματα πηνίων τοποθετούνται στον αισθητήρα μέτρησης έτσι ώστε να επηρεάζεται το εναλλασσόμενο πεδίο και των δύο πηνίων - παίρνοντας αποτελέσματα και στα χαμηλής συχνότητας και στα υψηλής συχνότητας εναλλασσόμενα πεδία- κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα βέβαια στην επιφάνεια που πρέπει να μετρηθεί. Τα σήματα μέτρησης των δύο πηνίων αξιολογούνται αυτόματα ηλεκτρονικά με ένα μικροεπεξεργαστή, έτσι ώστε να μπορέσει να επιλέξει τη διαδικασία μέτρησης που αντιστοιχεί στο υλικό του υποστρώματος και να εμφανιστεί το σωστό πάχος στρώσης, ανεξάρτητα από το εάν η μέτρηση λαμβάνει χώρα σε σίδηρο ή μη σιδηρούχο μέταλλο.

Πίνακας Μετατροπης πάχους επικάλυψης σε βαρος γαλαβανίζματος

Επόμενο άρθρο Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα Υπερήχων
QMY-AP32 - Rotational Abrasion Tester Insize
€3.862 - €3.862