Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Κώνοι για Collets

Οδηγός Αγοράς για Κώνους Φρέζας

Κώνοι Morse

Οι κώνοι Morse βγαίνουν σε οκτώ μεγέθη που προσδιορίζονται από έναν αριθμό μεταξύ 0 και 7. Αυτό συντομεύεται ως MT ακολουθούμενο από ένα ψηφίο, για παράδειγμα ένας Morse κωνικός αριθμός 4 θα ήταν MT4.

Κώνοι Morse

Κώνοι NT

Κωνοι NT

Κώνοι SK

Κωνοι SK (69871)

Κώνοι ΒΤ

Κώνοι ΒΤ

Κώνοι CAT

Κωνοι CAT

Κώνοι HSK

...