Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Οδηγός Μέτρησης Τρύπας

Οδηγός Μέτρησης Τρύπας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης διαμέτρων τρυπών ή διαμέτρων, ανάλογα με το πόσα σημεία μέτρησης θα χρησιμοποιηθούν. Κάθε ένας από τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

1. Μικρόμετρο οπής δύο σημείων

2. Μικρόμετρο οπής τριών σημείων

3. Οπόμετρα

Μια από τις παρατηρήσεις στην παραγωγή είναι ότι τα μικρόμετρα 3 επαφών δίνουν καλή επαναληψιμότητα. Αυτή η απόδοση οφείλεται στον αυτόευθυγραμμιζόμενο χαρακτήρα αυτού του οργάνου, καθιστώντας το πιο εύκολο στη χρήση και λιγότερο πιθανό να ενθαρρύνει εσφαλμένες μετρήσεις. Ωστόσο, μια τρύπα που έχει οβαλότητα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια με αυτόν τον τύπο. Καταλληλότερο είναι ένα μικρόμετρο 2 επαφών ώστε να γίνουν μετρήσεις διάφορες γωνιακές θέσεις. Τέλος τα οπόμετρα συνήθως χρησιμοποιούνται για μικρότερες τρύπες η σε περιπτώσεις που η ταχύτητα μέτρησης είναι πιο σημαντική απο την ακρίβεια.

Μικρόμετρο 3 επαφών