Skip to content
Free shipping over €50 - Same day shipping for orders by 4:30pm
Free shipping over €50 - Same day shipping for orders by 4:30pm
Οδηγός Αγοράς για Βιομηχανικά Ενδοσκόπια

Οδηγός Αγοράς για Βιομηχανικά Ενδοσκόπια

Τα βιομηχανικά ενδοσκόπια είναι συσκευές που επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο περιοχών που κατά τα άλλα δύσκολα έχουν πρόσβαση. Λόγω των διαφόρων πιθανών εφαρμογών, υπάρχουν συσκευές με πολύ διαφορετικό εξοπλισμό. Γενικά, ωστόσο, ένα ενδοσκόπιο βιομηχανικής εφαρμογής αποτελείται από την οθόνη και τη μονάδα ελέγχου και τον αισθητήρα στο άκρο του οποίου βρίσκεται η κάμερα.

Η χρήση βιομηχανικών ενδοσκοπιων επιτρέπει γρήγορες αναλύσεις περιοχών στις οποίες είναι δύσκολη η πρόσβαση χωρίς χρονοβόρα αποσυναρμολόγηση και ανοίγματα εξαρτημάτων.


Κριτήρια επιλογής βιομηχανικού ενδοσκοπίου
Πριν γίνει μια προεπιλογή από την τεράστια γκάμα συσκευών, θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί ποιες ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να πληροί το ενδοσκόπιο. Συχνά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μπορούν να καθοριστούν εκ των προτέρων:


- Ευελιξία του probe
- Διάμετρος κεφαλής κάμερας
- Βαθμός προστασίας IP του αισθητήρα κάμερας
- Γωνία θέασης, κατεύθυνση θέασης, εστίαση και ανάλυση εικόνας της κάμερας
- Μνήμη για εικόνες και βίντεο
- Διεπαφές για μετάδοση δεδομένων, έξοδο βίντεο
- Δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών ανιχνευτών
- Αξεσουάρ

 

Άκαμπτα, ημιάκαμπτα ή εύκαμπτα ενδοσκόπια


Ο αισθητήρας της κάμερας ενός ενδοσκοπίου μπορεί να είναι είτε μια άκαμπτη ράβδος είτε ένα εύκαμπτο καλώδιο. Τα άκαμπτα ενδοσκόπια λειτουργούν συχνά χωρίς τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας εικόνων. Ωστόσο, διατίθενται και άκαμπτα ενδοσκόπια με ψηφιακή κάμερα και αυτό καθιστά δυνατή τη λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των εικόνων που εμφανίζονται.

Ένα άκαμπτο ενδοσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά για γρήγορη επιθεώρηση, για παράδειγμα κάτω από μηχανοκίνητα οχήματα ή εξαρτήματα ή εγκαταστάσεις σε υψηλότερη θέση. Για το σκοπό αυτό, οι άκαμπτοι ανιχνευτές έχουν γωνία 90 μοιρών στην επάνω περιοχή ή μια κινητή κεφαλή κάμερας προεξέχει από την άκαμπτη ράβδο ανιχνευτή. Το μήκος της ράβδου μπορεί να είναι έως και 3 μέτρα για τηλεσκοπικές εκδόσεις.


Τα εύκαμπτα και ημιεύκαμπτα probes επιτρέπουν την επιθεώρηση σωλήνων και κοιλοτήτων με περιορισμένη πρόσβαση. Τα εύκαμπτα probes είναι διαθέσιμα σε μήκη από 1 m έως 120 m. Μήκη 10 μέτρων και άνω συνήθως τυλίγονται σε ένα είδος τυμπάνου καλωδίου. Για να μετακινήσετε τα μεγάλα μήκη με ασφάλεια στην εξεταζόμενη περιοχή, υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που προστατεύουν την κεφαλή της κάμερας και διευκολύνουν την κίνηση. Για τα σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με έναν εύκαμπτο probe, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια υποδοχή καλωδίου. Αυτό το στήριγμα καλωδίου αποτελείται από έναν σταθερό σωλήνα θήκης στον οποίο οδηγείται και στερεώνεται το εύκαμπτο καλώδιο.

Διάμετρος της κεφαλής κάμερας

Εάν η κάμερα borescope πρέπει να εισαχθεί σε κοιλότητες μέσω στενών ανοιγμάτων για ποιοτικό έλεγχο ή για την αναζήτηση αιτιών σφάλματος, η διάμετρος της κεφαλής της κάμερας είναι σημαντική.


Ενδοσκόπια με κίνηση 2 ή 4 κατευθύνσεων

Υπάρχουν εφαρμογές όπου αρκεί μια σταθερά τοποθετημένη κάμερα μπροστά. Ωστόσο, οι πλαϊνές κάμερες είναι γενικά πιο κατάλληλες για την εσωτερική επιθεώρηση τοιχωμάτων σωλήνων και παρόμοιου σχήματος εξαρτημάτων. Ένας αισθητήρας μπορεί επίσης να περιέχει δύο σταθερές κάμερες για μπροστινή και πλάγια όψη. Στη συνέχεια, για την οθόνη είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας εικόνας της μπροστινής πλευράς και της πλαϊνής κάμερας στον πίνακα ελέγχου.

Για ορισμένες επιθεωρήσεις, είναι πλεονεκτικό εάν η κεφαλή της κάμερας μπορεί να στρέφεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις ανεξάρτητα από τον τρέχοντα προσανατολισμό της ράβδου ή του καλωδίου. Γίνεται διάκριση μεταξύ των τεσσάρων κατευθύνσεων κίνησης: πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Για παράδειγμα, ένα ενδοσκόπιο μπορεί να έχει την δυνατότητα κίνησης σε 2 ή 4 κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα μπορεί να περιστραφεί σε δύο ή τέσσερις κατευθύνσεις χρησιμοποιώντας έναν περιστροφικό διακόπτη, κουμπιά ή joystick. Επιπλέον, η κεφαλή της κάμερας μπορεί να περιστραφεί έως και 360 μοίρες γύρω από τον άξονα του αισθητήρα. Σε κάθε περίπτωση υποδεικνύεται εάν ο ανιχνευτής της κάμερας borescope μπορεί να ελεγχθεί σε 2 κατευθύνσεις ή 4 κατευθύνσεις και εάν μπορεί επιπλέον να περιστραφεί γύρω από τον άξονα του probe.

Βαθμός προστασίας IP

Δεδομένου ότι οι ανιχνευτές, σε αντίθεση με την οθόνη, έρχονται πιο συχνά σε επαφή με υγρασία, σκόνη και ξένα σώματα, οι ανιχνευτές κατασκευάζονται συχνά με υψηλούς βαθμούς προστασίας IP. Ο βαθμός προστασίας IP είναι μια διεθνής ταξινόμηση για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών από το περίβλημα.

Το πρώτο από τα δύο ψηφία αντιπροσωπεύει την προστασία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων από τη σκόνη και τα ξένα σώματα, το δεύτερο - για την προστασία από το νερό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερα προστατεύονται τα εσωτερικά εξαρτήματα. Η βαθμολογία IP 67 για τον αισθητήρα της κάμερας borescope, για παράδειγμα, σημαίνει ότι ο αισθητήρας της κάμερας προστατεύεται πλήρως από τη διείσδυση της σκόνης και μπορεί να βυθιστεί στο νερό για έως και 30 λεπτά. Η κάμερα borescope μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον καθετήρα για να εξετάσει γεμάτους αλλά όχι υπό πίεση αγωγούς, εξαρτήματα και δοχεία.

 


Γωνία θέασης - viewing angle


Η γωνία θέασης ή η γωνία διαφράγματος της κάμερας καθορίζει το μέγεθος του τμήματος της εικόνας. Η υψηλή γωνία θέασης της κάμερας παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ταχύτερο προσανατολισμό. Οι σχετικά μικρές γωνίες θέασης είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για λεπτομέρειες και χωροταξικά πολύ στενές επιθεωρήσεις. Για παράδειγμα, μια κάμερα borescope για επιθεωρήσεις μπορεί να εξοπλιστεί με γωνία διαφράγματος 60, 67, 90, 105, 120, 135 ή 150 μοιρών.

Εστίαση και βάθος οπτικού πεδίου - Focus and depth of field of view


Οι οπτικές συσκευές μπορούν να παράγουν μια ιδιαίτερα ευκρινή εικόνα των αντικειμένων που καταγράφονται για μια ορισμένη απόσταση. Τα αντικείμενα πιο κοντά ή πιο μακριά φαίνονται λιγότερο λεπτομερή. Με συσκευές με δυνατότητα εστίασης, η ευκρίνεια μπορεί να ρυθμιστεί εντός ορισμένων ορίων. Για επιθεωρήσεις σε πολύ στενές κοιλότητες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας probe με κατάλληλο βάθος πεδίου θέασης. Παραδείγματα είναι:
Βάθος οπτικού πεδίου μπροστινή κάμερα: 5 mm ... 50 mm, 15 mm ... 100 mm / 10 mm ... άπειρο / 30 mm ... 60 mm
Βάθος οπτικού πεδίου πλευρική κάμερα: 3 mm ... 50 mm

Ανάλυση εικόνας
Η ανάλυση της εικόνας είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ευκρίνεια των λεπτομερειών της οθόνης, ειδικά για τις αποθηκευμένες εικόνες και βίντεο.

Αποθήκευση εικόνων και βίντεο

Σε πολλούς τομείς είναι χρήσιμο να αποθηκεύονται οι εικόνες ή οι ακολουθίες βίντεο μιας επιθεώρησης προκειμένου να δημιουργηθεί τεκμηρίωση. Πολλά από τα ενδοσκόπια σήμερα προσφέρουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο και αποθήκευσης σε μια κάρτα SD στη συσκευή. Αυτές οι εικόνες και τα βίντεο μπορούν να παρέχονται με σφραγίδα ώρας και ημερομηνίας κατά την εγγραφή για καλύτερη αναγνώριση. Οι συνήθεις μορφές αποθήκευσης είναι JPEG για εικόνες και MP4 ή ASF για βίντεο. Αυτά τα δεδομένα μπορούν αργότερα να μεταφερθούν σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία, εάν απαιτείται.

Μεταφορά δεδομένων
Τα ενδοσκόπια μπορούν να συνδεθούν σε υπολογιστή μέσω USB. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να επιλεγούν δύο διαφορετικές λειτουργίες, μία για τη μετάδοση των αποθηκευμένων δεδομένων και μία για τη μετάδοση της τρέχουσας εικόνας. Σχεδόν κάθε κάμερα borescope με λειτουργία εγγραφής βίντεο έχει επίσης δυνατότητα μετάδοση του σήματος βίντεο σε ξεχωριστή οθόνη, π.χ. μια οθόνη τηλεόρασης. Οι συνήθεις μορφές εξόδου βίντεο είναι NTSC και PAL.

Ποικιλία probes για τα ενδοσκόπια
Υπάρχουν σειρές μοντέλων στις οποίες μπορούν να συνδεθούν διάφοροι εύκαμπτοι ανιχνευτές. Αυτό προσφέρει το πλεονέκτημα ότι πρέπει να αγοραστεί μόνο μία μονάδα ελέγχου και ότι ο χρήστης είναι ήδη εξοικειωμένος με το χειρισμό και τη λειτουργία κατά την αλλαγή του probe. Οι ανιχνευτές μπορεί να διαφέρουν όχι μόνο στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν επίσης διαφορές στον φωτισμό του σημείου ελέγχου, για παράδειγμα με ειδικό φως UV.

Αξεσουάρ ενδοσκοπίων

Για πολλές εφαρμογές υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά αξεσουάρ για καλύτερη προσέγγιση και απεικόνιση των προς εξέταση περιοχών. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι τα αξεσουάρ ταιριάζουν με τη σειρά μοντέλων που χρησιμοποιούνται.
Τα ακόλουθα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη τοποθέτηση του καλωδίου του αισθητήρα και για την προστασία της κάμερας:
- Υποδοχές καλωδίων
- Σφαιρικοί Οδηγοί
- Οδηγοί με Ρόδες
- Βούρτσες κεντραρίσματος


Τα βιδωτά μαγνητικά εξαρτήματα με γάντζους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση μαγνητικών και μη μαγνητικών μερών.
Τα προσαρτήματα καθρέφτη επιτρέπουν άλλες κατευθύνσεις θέασης για τους ανιχνευτές με σταθερή κάμερα.
Οι εντοπιστές ενδοσκοπίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση της θέσης της κατεστραμμένης περιοχής στα κρυφά κανάλια των οποίων η ακριβής θέση είναι άγνωστη (για παράδειγμα, υπονόμοι σε ιδιωτική ιδιοκτησία). Αφού προσδιοριστεί η θέση, η εκσκαφή πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο σε αυτό το σημείο.

εντοπιστης ενδοσκοπιου


Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετο λογισμικό για ορισμένα μοντέλα ενδοσκοπίων. Αυτό το ειδικό λογισμικό προσφέρει π.χ. μια λειτουργία μέτρησης για τη μέτρηση και την τεκμηρίωση των ρωγμών ή των θραυσμάτων. Τα έγγραφα που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποθηκευτούν και να προωθηθούν μέσω email.

Previous article Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα Υπερήχων
Next article Οδηγός Αγοράς για Μετρητές Δόνησης
PCE-VE-LOC - Endoscope locator Pce
€1.468 - €1.468