Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Θερμοζυγοί

Ένας θερμοζυγος, (αναλυτής υγρασίας) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της υγρασία ενός δείγματος. Οι θερμοζυγού χρησιμοποιούν τη μέθοδο Loss On Drying (LOD) για τη μέτρηση της υγρασίας. Το δείγμα ζυγίζεται, στην συνέχεια θερμαίνεται για να και τέλος ξαναζυγίζεται αφού στεγνώσει. Η διαφορά βάρους επιτρέπει τον προσδιορισμό της απώλειας της υγρασίας.