Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
Ανοχές & Συναρμογές

Ανοχές & Συναρμογές

ΑΝΟΧΕΣ
Παρά την τελειοποίηση των μέσων κατεργασίας και των οργάνων μετρήσεως και ελέγχουη κατασκευή ενός εξαρτήματος με απόλυτη ακρίβεια είναι αδύνατον να επιτευχθείγιατίαπλούστατακαι αυτά τα μέσα κατεργασίας και τα όργανα ελέγχου δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν χωρίς σφάλμα.

ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ

Συναρμογή είναι η λειτουργική συνεργασία (σύνδεσησυνένωσηδύο κομματιών (τρήματος και άξονα). π.χΕνός τριβέα κυλίσεως και μιας ατράκτου (άξοναή και μιας έδρασης ενός κιβώτιου σχέσεωνΕνός στροφαλοφόρου και των κουζινέτων βάσεως ή και των διωστήρωνΕνός σφηνοδρόμου και μιας σφήναςΕνός πρισματοδηγού και του εξαρτήματος ολίσθησης (π.χεργαλειοφορείο). Μιας ατράκτου μεταφοράς ισχύος και μιας τροχαλίας ή ενός οδοντωτού τροχού γραναζιούκ.λ.π..

 

ΑΝΟΧΕΣ.

 1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ονομάζουμε την διάσταση ενός εξαρτήματος που αναγράφεται στο σχέδιο του εξαρτήματοςαυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόλυτη ακρίβεια.

 2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ονομάζουμε την πραγματοποιούμενη διάσταση κατά την κατασκευή του εξαρτήματος.

Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής και πραγματικής διαστάσεως ονομάζεταιΑΠΟΚΛΙΣΗ ή ΣΦΑΛΜΑ.

Η απόκλιση (σφάλμααπό την ονομαστική διάσταση, μέσα σε επιτρεπτάσαφή και τυποποιημένα όριαονομάζεται ΑΝΟΧΗ της κατασκευής.

Για το σύστημα τυποποιήσεως I. S. O. (International Organization of Standardiza- tion - ∆ιεθνής οργανισμός τυποποιήσεωςέχουμε:

16 ποιότητες που χαρακτηρίζονται με αριθμούς από το έως 16 και 21 κατηγορίες με σύμβολα A, B, C, D...κ.τ.λγια τα τρήματα (οπέςκαι με a, b, c, d...κ.τ.λγια τους άξονες.

 

 

Για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους έχει καθοριστείγια μία συναρμογή άξονα και τρήματος (οπής), το ένα από τα δύοάξονας ή τρήμανα έχει πάντα κατηγορία ή αντιστοίχως.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε συναρμογή βασικού άξονα και στην δεύτερη περίπτωση έχουμε συναρμογή βασικής οπής (τρήματος).

 

Σύστημα βασικού άξονα.

Ο άξονας έχει πάντοτε την κατηγορία h. Οι οπέςανάλογα με την απαιτούμενη συναρμογήχαρακτηρίζονται με το αντίστοιχο κεφαλαίο γράμμα της κατηγορίαςΗ μεγαλύτερη διάσταση του άξονα είναι ίση με την ονομαστικήδηλαδή η μέγιστη απόκλιση είναι Αμ = 0 και η ελάχιστη Αε ΤΑ (πεδίο ανοχής άξονα)

Εδώ έχουμε:

 • Κατηγορία Α μέχρι Η : Ελεύθερη συναρμογή.
 • Κατηγορία J μέχρι N : Συναρμογή αμφίβολης συσφίγξεως.
 • Κατηγορία P μέχρι J : Σφιχτή συναρμογή

 

Ανοχή Οπής

Ανοχή οπής

 

Σύστημα βασικής οπής.

Η οπή (τρήμαέχει πάντοτε την κατηγορία ΗΟι άξονεςανάλογα με την απαιτούμενη συναρμογήχαρακτηρίζονται με το αντίστοιχο μικρό (πεζόγράμμα της κατηγορίας και κατασκευάζονται μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από την οπήΗ μικρότερη διάσταση της οπής είναι ίση με την ονομαστικήδηλαδή η ελάχιστη απόκλιση είναι Βε = 0 και η μέγιστη Βμ ΤΒ (πεδίο ανοχής τρήματος)

Εδώ έχουμε:

 • Κατηγορία a μέχρι h : Ελεύθερη συναρμογή.
 • Κατηγορία j μέχρι n : Συναρμογή αμφίβολης συσφίγξεως.
 • Κατηγορία p μέχρι z : Σφιχτή συναρμογή

 

 

Ανοχή Άξονα

Ανοχή άξονα

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΗΡΕΣ

 

Για τον έλεγχο των εξαρτημάτων που κατασκευάζουμεδηλαδή για την εξακρίβωση αν οι διαστάσεις των βρίσκονται μέσα στο πεδίο ανοχής χρησιμοποιούμε όργανα μετρήσεως.

α) Μεταβλητού μήκους (παχύμετρα, μικρόμετρα κλπ.),

βΣταθερού μήκουςπου ονομάζονται ΕΛΕΓΚΤΗΡΕΣ μέγιστου ελάχιστου ή οριακοί ελεγκτήρες (Σχήμα 1.α. & 1.β.).

Κατά τον έλεγχο με ελεγκτήρες ορίου αποφεύγονται τα ΣΦΑΛΜΑΤΑ και πετυχαίνουμε οικονομία χρόνου.

Είναι τα ποιο εύχρηστα μέσα ελέγχου διαστάσεων των τεμαχίων που κατασκευάζονται σε σειρά.

Για να εξακριβώσουμε αν η διάσταση που ελέγχουμε βρίσκεται μέσα στο πεδίο ανοχήςδηλαδή μεταξύ των επιτρεπτών ορίων μεγίστου ελαχίστου χρειαζόμαστε δύο σταθερά μήκη με τις αυτές διαστάσεις από τα οποία το ένα θα χαρακτηρίζεται από τον όρο "ΠΕΡΝΑΕΙ" (GOκαι το άλλο από τον όρο ∆ΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ " (NO GO).
Τους ελεγκτήρες τους διακρίνουμε:

 1. Σε ελεγκτήρες για άξονες (Σχήμα 1.α.)

 2. Σε ελεγκτήρες για οπές (Σχήμα 1.β.)

 3. Σε διπλούς ή μονούς.

Πάνω σε κάθε ελεγκτήρα αναγράφεται:

ΑΗ ονομαστική διάσταση που ελέγχει σε mm
ΒΗ κατηγορία συναρμογής
Γ
Η ποιότητα συναρμογής
Οι οριακές τιμές της ανοχής σε μικρά (μm)
ΕΕνδεχομένως οι λέξεις "ΠΕΡΝΑΕΙ" (GOκαι ∆ΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ " (NO GO).

Πιο κάτω δείχνουμε διάφορους τύπους ελεγκτήρων:

Ελεγκτήρες Αξόνων

Ελεγκτήρες οπών Go NoGo

Προηγούμενο άρθρο Οδηγός Αγοράς για Υψομετρικούς Γράφτες