Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Πρότυπα Βάρη

Το πρότυπο βάρος που χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση ζυγαριών και με βάση την ταξινόμηση OIML (International Organization of Legal Metrology) εξαρτάται από την κατηγορία ακρίβειας της ζυγαριάς που βαθμονομείται.

Για παράδειγμα, εάν η ζυγαριά που βαθμονομείται είναι ζυγαριά κατηγορίας Μ2, τότε το τυπικό βάρος που χρησιμοποιείται θα είναι βάρος κατηγορίας Μ2. Ομοίως, εάν η ζυγαριά που βαθμονομείται είναι ζυγαριά κατηγορίας F1, τότε το τυπικό βάρος που χρησιμοποιείται θα είναι βάρος κατηγορίας F1. Το OIML έχει καθιερώσει έξι κατηγορίες ακρίβειας για τυπικά βάρη, που κυμαίνονται από E1 (υψηλότερη ακρίβεια) έως M3 (χαμηλότερη ακρίβεια). Όσο μεγαλύτερη είναι η κατηγορία ακρίβειας του βάρους, τόσο πιο ακριβής θα είναι η βαθμονόμηση της ζυγαριάς.

Γενικά, τα πρότυπα βάρη που χρησιμοποιούνται για σκοπούς βαθμονόμησης είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο και διατίθενται σε μια σειρά μεγεθών από πολύ μικρά βάρη (π.χ. 1 mg) έως πολύ μεγάλα βάρη (π.χ. 100 kg ή περισσότερα). Αυτά τα βάρη είναι συνήθως ανιχνεύσιμα σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα και βαθμονομούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζεται η ακρίβειά τους.