Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Πρότυπα Βάρη

Τα πρότυπα βάρη χρησιμοποιούνται για την διακρίβωση και τον τακτικό έλεγχο ζυγών ακριβείας και κυκλοφορούν σε διάφορες κλάσεις ακριβείας. Αυτές είναι κατα σειρά M3 (χαμηλότερη) - M2 - M1 - F2 - F1 - Ε2 - Ε1 (υψηλότερη)