Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δωρεάν μεταφορικά έως 2kg άνω 50€
Δωρεάν μεταφορικά έως 2kg άνω 50€

Μετρητές Δόνησης

Οι μετρητές δονήσεων χρησιμοποιούνται για την επιθεώρηση μηχανημάτων. Επιπλέον ένας μετρητής δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των κραδασμών κατασκευών όπως κτίρια, δρόμοι και γέφυρες. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εξειδικευμένες συσκευές μετρητών δόνησης για τη μέτρηση των κραδασμών του ανθρώπινου σώματος. Οποιοσδήποτε μετρητής δόνησης θα μετρήσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες παραμέτρους: επιτάχυνση κραδασμών, ταχύτητα δόνησης (ταχύτητα) ή/και μετατόπιση κραδασμών.

Οδηγός Αγοράς για Μετρητές Δόνησης

Οι μετρητές δόνησης είναι κατάλληλοι για την τακτική καταγραφή φυσικών παραμέτρων όπως η μετατόπιση δόνησης (displacement), η ταχύτητα δόνησης (velocity) και η επιτάχυνση (acceleration) δόνησης. Ορισμένοι μετρητές δόνησης έχουν επίσης άλλες επιλογές μέτρησης, όπως μέτρηση θερμοκρασίας, μέτρηση ταχύτητας ή προσδιορισμό της παραμέτρου του ρουλεμάν. Ένας μετρητής δόνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της γενικής κατάστασης καθώς και της κατάστασης μεμονωμένων εξαρτημάτων (ρουλεμάν κυλίνδρων, γρανάζια κ.λπ.) ενός μηχανήματος.

Οι εξελίξεις των τάσεων αυτών των παραμέτρων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη ζημιά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να προγραμματιστούν χρονοδιαγράμματα συντήρησης...