Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Μικρόμετρα Εσωτερικά Τρύπας

Οδηγός Μέτρησης Τρύπας

Οδηγός Μέτρησης Τρύπας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης διαμέτρων τρυπών ή διαμέτρων, ανάλογα με το πόσα σημεία μέτρησης θα χρησιμοποιηθούν. Κάθε ένας από τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

1. Μικρόμετρο οπής δύο σημείων

2. Μικρόμετρο οπής τριών σημείων

3. Οπόμετρα

Μια από τις παρατηρήσεις στην παραγωγή είναι ότι τα μικρόμετρα 3 επαφών δίνουν καλή επαναληψιμότητα. Αυτή η απόδοση οφείλεται στον αυτόευθυγραμμιζόμενο χαρακτήρα αυτού του οργάνου, καθιστώντας το πιο εύκολο στη χρήση και λιγότερο...