Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Παχύμετρα Επικαλύψεως

Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα Επικαλύψεως

Τα παχύμετρα επικαλύψεως είναι ειδικά όργανα για την μέτρηση επικαλύψεων σε μεταλλικά σώματα. Χωρίζονται σε 3 ομάδες. Τα Ferrous μετράνε την επικάλυψη/μπογιά/γαλβάνισμα σε σιδηρούχα ατσάλινα υποστρώματα. Τα Non Ferrous μετράνε την επικάλυψη / ανοδίωση σε μη σιδηρούχα υποστρώματα (π.χ. Αλουμίνιο). Τέλος τα Ferrous & Non Ferrous που καλύπτουν και τις 2 περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ευρέως για έλεγχο της βαφής αυτοκινήτων, σε μεταλλικές κατασκευές κτλ.

Ένα πηνίο διέγερσης που περιτυλίσσεται γύρω από έναν πυρήνα σιδήρου καθώς εφαρμόζεται στα άκρα του ένα εναλλασσόμενο ρεύμα χαμηλής συχνότητας δημιουργεί ένα μαγνητικό εναλλασσόμενο πεδίο στον εναέριο χώρο γύρω από τους πόλους του....