Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Παχύμετρα Υπερήχων

Παχύμετρα Υπερήχων - UltraSonic Thickness Gauges για τυφλές μετρήσεις σε μέταλλο, γυαλί, πλαστικά. Παχύμετρα υπερήχων με δυνατότητα through coating, που αγνοούν την βαφή.

Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα Υπερήχων

Χρηση παχυμετρου υπερηχων

Το παχύμετρο υπερήχων είναι η ηλεκτρονική συσκευή που η αρχή η λειτουργίας στηρίζεται στην εκπομπή και τη λήψη ηχητικών κυμάτων για τη μέτρηση του πάχους ενός δεδομένου υλικού.

Η βασική αρχή λειτουργίας ενός παχύμετρου με την χρήση υπερήχων έγκειται στη χρήση ενός μετατροπέα ενέργειας (ultrasound transducer), ο οποίος μετατρέπει μια μορφή ενέργειας (συνήθως ηλεκτρική) σε μηχανική ενέργεια (υπερηχητικό κύμα). Ο μετατροπέας αυτός τοποθετείται στην επιφάνεια, του υπό εξέταση υλικού και έχει ως αποτέλεσμα τη διάδοση της ηχητικής ενέργειας στο εσωτερικό του υλικού, ενώ η καταγραφή του ανακτώμενου σήματος...