Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
CAU40

Πιστοποιητικό Διακρίβωσης ISO 17025

 -
Κωδικός Τιμή ** Στοκ
CAU40 €40,00 71 διαθέσιμα


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%


Το ISO/IEC 17025 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης. Το πρότυπο αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) για να παρέχει ένα πλαίσιο στα εργαστήρια για να δείξουν την ικανότητά τους να παράγουν ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών και βαθμονόμησης.

Ένα εργαστήριο που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO/IEC 17025 έχει δείξει ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού του, της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των μεθόδων δοκιμής του.