Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

161R - Τσερκόμετρα - Ταινίες Περιμέτρου - Διαμέτρου - INOX 0.1 mm

από Richter
Κωδικός Διάμετρος Περιφέρεια Τιμή Στοκ
161R-1 20 - 300 mm 60-950 mm €51,30 4 διαθέσιμα
161R-2 300 - 700 mm 970-2200 mm €62,00 1 διαθέσιμo
5285203 700-1100 mm 2190-3460 mm €74,00 2 διαθέσιμα
161R-4 1100-1500 mm 3450-4720mm €82,00 2 διαθέσιμα
161R-5 1500-1900 mm 4710-5980 mm €84,00 1 διαθέσιμo
161R-6 1900 - 2300 mm 5960 - 7230 mm €86,00 1 διαθέσιμo
161R-7 2300 - 2700 mm 7220-8500 mm €103,00 1 διαθέσιμo
161R-8 2700 - 3100 mm 8480 - 9760 mm €110,00 Με παραγγελία
161R-9 3100 - 3500 mm 9730 - 11010 mm €112,00 Με παραγγελία


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%