Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

2568 - Ροζέτες - Ροδάκια Κανελαζ για μανελα ZEUS 931 & 941

από Zeus
 Zeus
Κωδικός Τύπος Βήμα P Διαστάσεις Τιμή ** Στοκ
BL15-2568-1.2 BL15 1.2 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL15-2568-0.5 BL15 0.5 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL15-2568-0.6 BL15 0.6 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL15-2568-2.0 BL15 2.0 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL15-2568-1.5 BL15 1.5 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL15-2568-0.8 BL15 0.8 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL15-2568-1.0 BL15 1.0 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL15-2568-1.6 BL15 1.6 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL30-2568-1.5 BL30 1.5 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL30-2568-2.0 BL30 2.0 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL30-2568-0.6 BL30 0.6 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL30-2568-1.6 BL30 1.6 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL30-2568-0.8 BL30 0.8 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL30-2568-0.5 BL30 0.5 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL30-2568-1.2 BL30 1.2 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BL30-2568-1.0 BL30 1.0 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR15-2568-1.5 BR15 1.5 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR15-2568-1.2 BR15 1.2 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR15-2568-0.6 BR15 0.6 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR15-2568-1.6 BR15 1.6 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR15-2568-0.8 BR15 0.8 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR15-2568-2.0 BR15 2.0 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR15-2568-0.5 BR15 0.5 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR15-2568-1.0 BR15 1.0 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR30-2568-1.5 BR30 1.5 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR30-2568-1.2 BR30 1.2 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR30-2568-2.0 BR30 2.0 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR30-2568-1.6 BR30 1.6 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR30-2568-0.6 BR30 0.6 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR30-2568-1.0 BR30 1.0 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR30-2568-0.5 BR30 0.5 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία
BR30-2568-0.8 BR30 0.8 25 x 6 x 8 mm €49,30 Με παραγγελία


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%