Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

4139-6G - MF Ελεγκτήρας για Μετρικό Ψιλόπασο Σπείρωμα 60-120 mm 6G

από Insize
 Insize
Κωδικός Σπείρωμα Ανοχή Τιμή ** Στοκ
4139-60RG M60x1.5 6G €210,00 Με παραγγελία
4139-60TG M60x2 6G €199,00 Με παραγγελία
4139-60VG M60x3 6G €199,00 Με παραγγελία
4139-60XG M60x4 6G €210,00 Με παραγγελία
4139-62RG M62x1.5 6G €308,00 15-18 εργάσιμες
4139-62TG M62x2 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-62VG M62x3 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-62XG M62x4 6G €301,00 Με παραγγελία
4139-64RG M64x1.5 6G €266,00 Με παραγγελία
4139-64TG M64x2 6G €250,00 Με παραγγελία
4139-64VG M64x3 6G €250,00 Με παραγγελία
4139-64XG M64x4 6G €245,00 Με παραγγελία
4139-65RG M65x1.5 6G €308,00 Με παραγγελία
4139-65TG M65x2 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-65VG M65x3 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-65XG M65x4 6G €301,00 Με παραγγελία
4139-68RG M68x1.5 6G €266,00 Με παραγγελία
4139-68TG M68x2 6G €250,00 Με παραγγελία
4139-68VG M68x3 6G €250,00 Με παραγγελία
4139-68XG M68x4 6G €245,00 Με παραγγελία
4139-70RG M70x1.5 6G €380,00 Με παραγγελία
4139-70TG M70x2 6G €338,00 Με παραγγελία
4139-70VG M70x3 6G €338,00 Με παραγγελία
4139-70XG M70x4 6G €344,00 Με παραγγελία
4139-70OG M70x6 6G €424,00 Με παραγγελία
4139-72RG M72x1.5 6G €299,00 Με παραγγελία
4139-72TG M72x2 6G €293,00 15-18 εργάσιμες
4139-72VG M72x3 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-72XG M72x4 6G €298,00 Με παραγγελία
4139-72OG M72x6 6G €376,00 Με παραγγελία
4139-75RG M75x1.5 6G €380,00 Με παραγγελία
4139-75TG M75x2 6G €338,00 Με παραγγελία
4139-75VG M75x3 6G €338,00 Με παραγγελία
4139-75XG M75x4 6G €344,00 Με παραγγελία
4139-76RG M76x1.5 6G €299,00 Με παραγγελία
4139-76TG M76x2 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-76VG M76x3 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-76XG M76x4 6G €299,00 Με παραγγελία
4139-76OG M76x6 6G €376,00 Με παραγγελία
4139-78TG M78x2 6G €338,00 Με παραγγελία
4139-80RG M80x1.5 6G €329,00 Με παραγγελία
4139-80TG M80x2 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-80VG M80x3 6G €293,00 Με παραγγελία
4139-80XG M80x4 6G €299,00 Με παραγγελία
4139-80OG M80x6 6G €376,00 Με παραγγελία
4139-82TG M82x2 6G €395,00 Με παραγγελία
4139-85TG M85x2 6G €338,00 Με παραγγελία
4139-85VG M85x3 6G €338,00 Με παραγγελία
4139-85XG M85x4 6G €349,00 Με παραγγελία
4139-85OG M85x6 6G €479,00 Με παραγγελία
4139-90TG M90x2 6G €343,00 Με παραγγελία
4139-90VG M90x3 6G €343,00 Με παραγγελία
4139-90XG M90x4 6G €355,00 Με παραγγελία
4139-90OG M90x6 6G €479,00 Με παραγγελία
4139-95TG M95x2 6G €396,00 Με παραγγελία
4139-95VG M95x3 6G €396,00 Με παραγγελία
4139-95XG M95x4 6G €418,00 Με παραγγελία
4139-95OG M95x6 6G €570,00 Με παραγγελία
4139-100TG M100x2 6G €396,00 Με παραγγελία
4139-100VG M100x3 6G €396,00 Με παραγγελία
4139-100XG M100x4 6G €418,00 Με παραγγελία
4139-100OG M100x6 6G €559,00 Με παραγγελία
4139-105TG M105x2 6G €485,00 Με παραγγελία
4139-105VG M105x3 6G €566,00 Με παραγγελία
4139-105XG M105x4 6G €685,00 Με παραγγελία
4139-105OG M105x6 6G €1.170,00 Με παραγγελία
4139-110TG M110x2 6G €485,00 Με παραγγελία
4139-110VG M110x3 6G €566,00 Με παραγγελία
4139-110XG M110x4 6G €685,00 Με παραγγελία
4139-110OG M110x6 6G €1.170,00 Με παραγγελία
4139-115TG M115x2 6G €640,00 Με παραγγελία
4139-115VG M115x3 6G €672,00 Με παραγγελία
4139-115XG M115x4 6G €822,00 Με παραγγελία
4139-115OG M115x6 6G €1.400,00 Με παραγγελία
4139-120TG M120x2 6G €640,00 Με παραγγελία
4139-120VG M120x3 6G €672,00 Με παραγγελία
4139-120XG M120x4 6G €822,00 Με παραγγελία
4139-120OG M120x6 6G €1.400,00 Με παραγγελία


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%