Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

4139-6H - MF Ελεγκτήρας για Μετρικό Ψιλόπασο Σπείρωμα 6H (Standard) 22-52 mm

από Insize
 Insize
Κωδικός Σπείρωμα Ανοχή Τιμή ** Στοκ
4139-23G M23x0.5 6H €93,00 15-18 εργάσιμες
4139-23P M23x1 6H €67,00 15-18 εργάσιμες
4139-24G M24x0.5 6H €74,00 2-5 εργάσιμες
4139-24L M24x0.75 6H €53,30 15-18 εργάσιμες
4139-24P M24x1 6H €44,40 2-5 εργάσιμες
4139-24Q M24x1.25 6H €51,60 2-5 εργάσιμες
4139-24R M24x1.5 6H €44,50 2-5 εργάσιμες
4139-24T M24x2 6H €44,40 2-5 εργάσιμες
4139-25G M25x0.5 6H €92,00 2-5 εργάσιμες
4139-25P M25x1 6H €76,00 Με παραγγελία
4139-25R M25x1.5 6H €67,00 15-18 εργάσιμες
4139-25T M25x2 6H €67,00 2-5 εργάσιμες
4139-26G M26x0.5 6H €93,00 15-18 εργάσιμες
4139-26R M26x1.5 6H €67,00 2-5 εργάσιμες
4139-26P M26x1 6H €76,00 2-5 εργάσιμες
4139-26T M26x2 6H €67,00 15-18 εργάσιμες
4139-27G M27x0.5 6H €73,00 2-5 εργάσιμες
4139-27L M27x0.75 6H €53,30 2-5 εργάσιμες
4139-27P M27x1 6H €46,60 2-5 εργάσιμες
4139-27R M27x1.5 6H €45,00 2-5 εργάσιμες
4139-27T M27x2 6H €45,00 2-5 εργάσιμες
4139-28G M28x0.5 6H €99,00 2-5 εργάσιμες
4139-28P M28x1 6H €76,00 2-5 εργάσιμες
4139-28R M28x1.5 6H €76,00 2-5 εργάσιμες
4139-28T M28x2 6H €67,00 15-18 εργάσιμες
4139-29G M29x0.5 6H €103,00 Με παραγγελία
4139-29L M29x0.75 6H €90,00 Με παραγγελία
4139-29P M29x1 6H €77,00 2-5 εργάσιμες
4139-30G M30x0.5 6H €81,00 2-5 εργάσιμες
4139-30L M30x0.75 6H €58,90 2-5 εργάσιμες
4139-30P M30x1 6H €53,50 2-5 εργάσιμες
4139-30R M30x1.5 6H €50,80 2-5 εργάσιμες
4139-30T M30x2 6H €45,10 2-5 εργάσιμες
4139-30V M30x3 6H €52,40 15-18 εργάσιμες
4139-31G M31x0.5 6H €103,00 Με παραγγελία
4139-31L M31x0.75 6H €90,00 Με παραγγελία
4139-32G M32x0.5 6H €103,00 Με παραγγελία
4139-32L M32x0.75 6H €90,00 Με παραγγελία
4139-32P M32x1 6H €77,00 2-5 εργάσιμες
4139-32R M32x1.5 6H €77,00 2-5 εργάσιμες
4139-32T M32x2 6H €67,00 2-5 εργάσιμες
4139-33G M33x0.5 6H €82,00 Με παραγγελία
4139-33L M33x0.75 6H €58,50 2-5 εργάσιμες
4139-33P M33x1 6H €53,50 2-5 εργάσιμες
4139-33R M33x1.5 6H €51,00 2-5 εργάσιμες
4139-33T M33x2 6H €44,90 15-18 εργάσιμες
4139-33V M33x3 6H €52,10 2-5 εργάσιμες
4139-34L M34x0.75 6H €139,00 Με παραγγελία
4139-34P M34x1 6H €115,00 Με παραγγελία
4139-34R M34x1.5 6H €87,00 2-5 εργάσιμες
4139-34T M34x2 6H €87,00 2-5 εργάσιμες
4139-35L M35x0.75 6H €139,00 Με παραγγελία
4139-35P M35x1 6H €115,00 15-18 εργάσιμες
4139-35R M35x1.5 6H €86,00 2-5 εργάσιμες
4139-35T M35x2 6H €87,00 15-18 εργάσιμες
4139-36L M36x0.75 6H €109,00 Με παραγγελία
4139-36P M36x1 6H €73,00 2-5 εργάσιμες
4139-36R M36x1.5 6H €54,10 2-5 εργάσιμες
4139-36T M36x2 6H €56,90 2-5 εργάσιμες
4139-36V M36x3 6H €63,00 2-5 εργάσιμες
4139-37L M37x0.75 6H €139,00 2-5 εργάσιμες
4139-38L M38x0.75 6H €139,00 2-5 εργάσιμες
4139-38P M38x1 6H €115,00 2-5 εργάσιμες
4139-38R M38x1.5 6H €86,00 15-18 εργάσιμες
4139-38T M38x2 6H €86,00 15-18 εργάσιμες
4139-39L M39x0.75 6H €109,00 Με παραγγελία
4139-39P M39x1 6H €73,00 2-5 εργάσιμες
4139-39R M39x1.5 6H €56,90 2-5 εργάσιμες
4139-39T M39x2 6H €56,90 2-5 εργάσιμες
4139-39V M39x3 6H €63,00 2-5 εργάσιμες
4139-40L M40x0.75 6H €173,00 Με παραγγελία
4139-40P M40x1 6H €159,00 15-18 εργάσιμες
4139-40R M40x1.5 6H €119,00 2-5 εργάσιμες
4139-40T M40x2 6H €120,00 2-5 εργάσιμες
4139-40V M40x3 6H €140,00 15-18 εργάσιμες
4139-42P M42x1 6H €97,00 15-18 εργάσιμες
4139-42R M42x1.5 6H €72,00 2-5 εργάσιμες
4139-42T M42x2 6H €75,00 2-5 εργάσιμες
4139-42V M42x3 6H €85,00 2-5 εργάσιμες
4139-42X M42x4 6H €85,00 2-5 εργάσιμες
4139-45P M45x1 6H €97,00 2-5 εργάσιμες
4139-45R M45x1.5 6H €74,00 2-5 εργάσιμες
4139-45T M45x2 6H €77,00 2-5 εργάσιμες
4139-45V M45x3 6H €86,00 2-5 εργάσιμες
4139-45X M45x4 6H €87,00 15-18 εργάσιμες
4139-48P M48x1 6H €101,00 2-5 εργάσιμες
4139-48R M48x1.5 6H €85,00 2-5 εργάσιμες
4139-48T M48x2 6H €85,00 15-18 εργάσιμες
4139-48V M48x3 6H €96,00 2-5 εργάσιμες
4139-48X M48x4 6H €96,00 2-5 εργάσιμες
4139-50P M50x1 6H €169,00 Με παραγγελία
4139-50R M50x1.5 6H €149,00 2-5 εργάσιμες
4139-50T M50x2 6H €139,00 2-5 εργάσιμες
4139-50V M50x3 6H €160,00 15-18 εργάσιμες
4139-52P M52x1 6H €112,00 2-5 εργάσιμες
4139-52R M52x1.5 6H €97,00 2-5 εργάσιμες
4139-52T M52x2 6H €97,00 2-5 εργάσιμες
4139-52V M52x3 6H €107,00 2-5 εργάσιμες
4139-52X M52x4 6H €107,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%