Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

4139-6H - MF Ελεγκτήρας για Μετρικό Ψιλόπασο Σπείρωμα 6H (Standard) 52-120 mm

από Insize
 Insize
Κωδικός Σπείρωμα Ανοχή Τιμή ** Στοκ
4139-55P M55x1 6H €279,00 Με παραγγελία
4139-55R M55x1.5 6H €279,00 Με παραγγελία
4139-55T M55x2 6H €206,00 2-5 εργάσιμες
4139-55V M55x3 6H €209,00 15-18 εργάσιμες
4139-55X M55x4 6H €215,00 Με παραγγελία
4139-56P M56x1 6H €123,00 2-5 εργάσιμες
4139-56R M56x1.5 6H €126,00 15-18 εργάσιμες
4139-56T M56x2 6H €114,00 2-5 εργάσιμες
4139-56V M56x3 6H €114,00 2-5 εργάσιμες
4139-56X M56x4 6H €118,00 15-18 εργάσιμες
4139-58P M58x1 6H €254,00 Με παραγγελία
4139-58R M58x1.5 6H €259,00 2-5 εργάσιμες
4139-58T M58x2 6H €245,00 Με παραγγελία
4139-58V M58x3 6H €245,00 15-18 εργάσιμες
4139-58X M58x4 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-60P M60x1 6H €131,00 2-5 εργάσιμες
4139-60R M60x1.5 6H €134,00 2-5 εργάσιμες
4139-60T M60x2 6H €126,00 Με παραγγελία
4139-60V M60x3 6H €128,00 2-5 εργάσιμες
4139-60X M60x4 6H €131,00 15-18 εργάσιμες
4139-62R M62x1.5 6H €271,00 Με παραγγελία
4139-62T M62x2 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-62V M62x3 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-62X M62x4 6H €266,00 Με παραγγελία
4139-64R M64x1.5 6H €235,00 Με παραγγελία
4139-64T M64x2 6H €223,00 Με παραγγελία
4139-64V M64x3 6H €223,00 Με παραγγελία
4139-64X M64x4 6H €218,00 Με παραγγελία
4139-65R M65x1.5 6H €271,00 Με παραγγελία
4139-65T M65x2 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-65V M65x3 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-65X M65x4 6H €266,00 Με παραγγελία
4139-68R M68x1.5 6H €235,00 Με παραγγελία
4139-68T M68x2 6H €223,00 Με παραγγελία
4139-68V M68x3 6H €223,00 Με παραγγελία
4139-68X M68x4 6H €218,00 Με παραγγελία
4139-70R M70x1.5 6H €335,00 Με παραγγελία
4139-70T M70x2 6H €298,00 Με παραγγελία
4139-70V M70x3 6H €298,00 Με παραγγελία
4139-70X M70x4 6H €303,00 Με παραγγελία
4139-70O M70x6 6H €373,00 Με παραγγελία
4139-72R M72x1.5 6H €264,00 Με παραγγελία
4139-72T M72x2 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-72V M72x3 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-72X M72x4 6H €264,00 Με παραγγελία
4139-72O M72x6 6H €331,00 Με παραγγελία
4139-75R M75x1.5 6H €335,00 Με παραγγελία
4139-75T M75x2 6H €298,00 Με παραγγελία
4139-75V M75x3 6H €298,00 Με παραγγελία
4139-75X M75x4 6H €303,00 Με παραγγελία
4139-76R M76x1.5 6H €264,00 Με παραγγελία
4139-76T M76x2 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-76V M76x3 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-76X M76x4 6H €264,00 Με παραγγελία
4139-76O M76x6 6H €331,00 15-18 εργάσιμες
4139-78T M78x2 6H €298,00 Με παραγγελία
4139-80R M80x1.5 6H €290,00 Με παραγγελία
4139-80T M80x2 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-80V M80x3 6H €259,00 Με παραγγελία
4139-80X M80x4 6H €264,00 Με παραγγελία
4139-80O M80x6 6H €331,00 Με παραγγελία
4139-82T M82x2 6H €349,00 15-18 εργάσιμες
4139-85T M85x2 6H €299,00 Με παραγγελία
4139-85V M85x3 6H €299,00 Με παραγγελία
4139-85X M85x4 6H €308,00 Με παραγγελία
4139-85O M85x6 6H €421,00 Με παραγγελία
4139-90T M90x2 6H €303,00 15-18 εργάσιμες
4139-90V M90x3 6H €303,00 Με παραγγελία
4139-90X M90x4 6H €314,00 Με παραγγελία
4139-90O M90x6 6H €421,00 Με παραγγελία
4139-95T M95x2 6H €350,00 Με παραγγελία
4139-95V M95x3 6H €350,00 Με παραγγελία
4139-95X M95x4 6H €368,00 Με παραγγελία
4139-95O M95x6 6H €500,00 Με παραγγελία
4139-100T M100x2 6H €350,00 15-18 εργάσιμες
4139-100V M100x3 6H €350,00 Με παραγγελία
4139-100X M100x4 6H €368,00 Με παραγγελία
4139-100O M100x6 6H €490,00 Με παραγγελία
4139-105T M105x2 6H €449,00 Με παραγγελία
4139-105V M105x3 6H €498,00 Με παραγγελία
4139-105X M105x4 6H €600,00 Με παραγγελία
4139-105O M105x6 6H €1.022,00 Με παραγγελία
4139-110T M110x2 6H €449,00 Με παραγγελία
4139-110V M110x3 6H €498,00 Με παραγγελία
4139-110X M110x4 6H €600,00 Με παραγγελία
4139-110O M110x6 6H €1.022,00 Με παραγγελία
4139-115T M115x2 6H €561,00 Με παραγγελία
4139-115V M115x3 6H €589,00 Με παραγγελία
4139-115X M115x4 6H €720,00 Με παραγγελία
4139-115O M115x6 6H €1.223,00 Με παραγγελία
4139-120X M120x4 6H €720,00 Με παραγγελία
4139-120O M120x6 6H €1.223,00 Με παραγγελία
4139-120T M120x2 6H €561,00 Με παραγγελία
4139-120V M120x3 6H €589,00 Με παραγγελία


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%