Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

6876 - Βάση Ελέγχου Κεραμική για ρολόι

από Insize
 Insize
Κωδικός Βαση Μικρορυθμιστής Τιμή ** Στοκ
6876-150 100 x 100 mm Χωρίς €309,00 15-18 εργάσιμες
6876-150D 100 x 100 mm Με μικρορυθμιστή €441,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%


  • Vertical travel of holder: 150mm
  • Ceramic anvil
  • Supplied with dust cover

A ceramic dial indicator stand is used for its specific properties and advantages in certain applications. Here are a few reasons why one might choose to use a ceramic dial indicator stand:

Stability and rigidity: Ceramic materials, such as zirconia, are known for their high strength and rigidity. A ceramic dial indicator stand provides excellent stability, minimizing vibrations and deflections during measurements. This stability ensures accurate and precise readings.

Thermal resistance: Ceramic materials have good resistance to high temperatures. In applications where heat is present, such as in metalworking or industrial processes, a ceramic dial indicator stand can withstand elevated temperatures without affecting its structural integrity or measurement accuracy.

Insulation properties: Ceramics have excellent electrical and thermal insulation properties. When working in environments with electrical currents or heat sources, a ceramic dial indicator stand helps isolate the indicator from any potential interference or damage.

Non-magnetic properties: Certain ceramics, like alumina, exhibit non-magnetic characteristics. This is particularly useful in situations where magnetic materials could interfere with measurements or when working with sensitive equipment or components.

Chemical resistance: Ceramic materials are often resistant to various chemicals, acids, and corrosive substances. When working in corrosive environments or with chemicals, a ceramic dial indicator stand can withstand exposure without degradation or damage.