Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

CAUCS120-9001 - Πιστοποιητικό Διακρίβωσης ISO 9001 για Γερανοζυγούς 20 Τόννους

από -
 -
Κωδικός Τιμή ** Στοκ
CAUCS120-9001 €120,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%


Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης συμφωνα με το ISO 9001 για όργανα μέτρησης είναι ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας που ορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

Αυτό το πιστοποιητικό χρησιμεύει ως απτή απόδειξη ότι τα όργανα μέτρησης έχουν υποβληθεί σε διεξοδική διαδικασία επιθεώρησης και πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας που περιγράφονται από το ISO 9001. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει συνήθως την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, παραγωγής και βαθμονόμησης για να διασφαλιστεί η ακρίβεια, η ακρίβεια και η αξιοπιστία των όργανα.