Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

D-HEX-MF - Φιλιερα Μετρικό Ψιλόπασο Σπειρωμα Εξάγωνη - Χτενι

από Baer
 Baer
Κωδικός Διαστάσεις Τιμή ** Στοκ
D-HEX-MF3x0.35 MF 3 x 0,35 €16,70 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF4x0.35 MF 4 x 0,35 €16,70 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF4x0.5 MF 4 x 0,5 €16,70 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF5x0.5 MF 5 x 0,5 €16,70 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF5x0.75 MF 5 x 0,75 €16,70 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF6x0.5 MF 6 x 0,5 €16,70 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF6x0.75 MF 6 x 0,75 €16,70 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF7x0.75 MF 7 x 0,75 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF8x0.5 MF 8 x 0,5 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF8x0.75 MF 8 x 0,75 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF8x1 MF 8 x 1,0 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF9x0.75 MF 9 x 0,75 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF9x1 MF 9 x 1,0 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF10x0.75 MF 10 x 0,75 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF10x1 MF 10 x 1,0 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF10x1.25 MF 10 x 1,25 €18,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF11x1 MF 11 x 1,0 €25,20 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF11x1.25 MF 11 x 1,25 €25,20 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF12x0.75 MF 12 x 0,75 €25,20 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF12x1 MF 12 x 1,0 €25,20 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF12x1.25 MF 12 x 1,25 €25,20 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF12x1.5 MF 12 x 1,5 €25,20 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF13x1 MF 13 x 1,0 €28,60 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF13x1.5 MF 13 x 1,5 €28,60 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF14x0.75 MF 14 x 0,75 €28,60 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF14x1 MF 14 x 1,0 €28,60 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF14x1.25 MF 14 x 1,25 €28,60 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF14x1.5 MF 14 x 1,5 €28,60 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF15x1 MF 15 x 1,0 €33,40 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF15x1.5 MF 15 x 1,5 €33,40 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF16x1 MF 16 x 1,0 €35,10 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF16x1.25 MF 16 x 1,25 €35,10 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF16x1.5 MF 16 x 1,5 €35,10 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF18x1 MF 18 x 1,0 €36,80 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF18x1.25 MF 18 x 1,25 €36,80 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF18x1.5 MF 18 x 1,5 €36,80 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF18x2 MF 18 x 2,0 €36,80 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF20x1.0 MF 20 x 1,0 €36,80 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF20x1.25 MF 20 x 1,25 €36,80 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF20x1.5 MF 20 x 1,5 €36,80 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF20x2.0 MF 20 x 2,0 €36,80 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF21x1.5 MF 21 x 1,5 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF22x1.0 MF 22 x 1,0 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF22x1.25 MF 22 x 1,25 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF22x1.5 MF 22 x 1,5 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF22x2.0 MF 22 x 2,0 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF23x1.5 MF 23 x 1,5 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF24x1.0 MF 24 x 1,0 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF24x1.25 MF 24 x 1,25 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF24x1.5 MF 24 x 1,5 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF24x2 MF 24 x 2,0 €53,90 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF25x1 MF 25 x 1,0 €78,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF25x1.5 MF 25 x 1,5 €78,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF26x1 MF 26 x 1,0 €78,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF26x1.5 MF 26 x 1,5 €78,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF26x2 MF 26 x 2,0 €78,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF27x1.5 MF 27 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF27x1 MF 27 x 1,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF27x2 MF 27 x 2,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF28x1 MF 28 x 1,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF28x1.5 MF 28 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF28x2 MF 28 x 2,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF29x1.5 MF 29 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF30x1 MF 30 x 1,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF30x1.5 MF 30 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF30x2 MF 30 x 2,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF30x3 MF 30 x 3,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF32x2 MF 32 x 2,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF32x1.5 MF 32 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF32x3 MF 32 x 3,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF33x1.5 MF 33 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF33x2 MF 33 x 2,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF33x3 MF 33 x 3,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF34x1.5 MF 34 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF34x2 MF 34 x 2,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF35x1.5 MF 35 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF36x1.5 MF 36 x 1,5 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF36x2 MF 36 x 2,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF36x3 MF 36 x 3,0 €82,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF38x1.5 MF 38 x 1,5 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF39x1.5 MF 39 x 1,5 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF39x2 MF 39 x 2,0 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF39x3 MF 39 x 3,0 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF40x1.5 MF 40 x 1,5 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF40x2 MF 40 x 2,0 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF40x3 MF 40 x 3,0 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF42x1.5 MF 42 x 1,5 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF42x2 MF 42 x 2,0 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF42x3 MF 42 x 3,0 €136,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF45x1.5 MF 45 x 1,5 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF45x2 MF 45 x 2,0 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF45x3 MF 45 x 3,0 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF48x1.5 MF 48 x 1,5 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF48x2 MF 48 x 2,0 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF48x3 MF 48 x 3,0 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF50x1.5 MF 50 x 1,5 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF50x2 MF 50 x 2,0 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF50x3 MF 50 x 3,0 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF52x1.5 MF 52 x 1,5 €200,00 2-5 εργάσιμες
D-HEX-MF52x2 MF 52 x 2,0 €200,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%