Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
D-TP-XXL

Τρυπάνια Κωνικά Morse Μηχανης HSS XX Μακρυά

 Yg
Κωδικός Διάμετρος Κώνος Μήκος Τιμή ** Στοκ
D-TP-XXL-13 13 mm MT1 260 mm €123,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-13.5 13.5 mm MT1 275 mm €126,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-14 14 mm MT1 275 mm €132,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-14.5 14.5 mm MT2 275 mm €154,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-15 15 mm MT2 275 mm €159,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-15.5 15.5 mm MT2 295 mm €166,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-16 16 mm MT2 295 mm €174,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-16.5 16.5 mm MT2 295 mm €187,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-17 17 mm MT2 295 mm €197,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-17.5 17.5 mm MT2 310 mm €206,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-18 18 mm MT2 310 mm €218,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-18.5 18.5 mm MT2 310 mm €223,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-19 19 mm MT2 310 mm €236,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-19.5 19.5 mm MT2 325 mm €311,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-20 20 mm MT2 325 mm €322,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-20.5 20.5 mm MT2 325 mm €322,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-21 21 mm MT2 325 mm €327,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-21.5 21.5 mm MT2 345 mm €322,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-22 22 mm MT2 345 mm €333,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-22.5 22.5 mm MT2 345 mm €328,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-23 23 mm MT2 345 mm €339,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-23.5 23.5 mm MT3 345 mm €366,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-24 24 mm MT3 365 mm €375,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-24.5 24.5 mm MT3 365 mm €392,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-25 25 mm MT3 365 mm €406,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-25.5 25.5 mm MT3 365 mm €415,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-26 26 mm MT3 365 mm €415,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-26.5 26.5 mm MT3 365 mm €470,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-27 27 mm MT3 385 mm €486,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-27.5 27.5 mm MT3 385 mm €503,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-28 28 mm MT3 385 mm €488,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-28.5 28.5 mm MT3 385 mm €545,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-29 29 mm MT3 385 mm €575,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-29.5 29.5 mm MT3 385 mm €595,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-30 30 mm MT3 385 mm €614,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-31 31 mm MT3 410 mm €626,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-32 32 mm MT4 410 mm €684,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-33 33 mm MT4 410 mm €753,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-35 35 mm MT4 430 mm €753,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-34 34 mm MT4 430 mm €753,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-36 36 mm MT4 430 mm €770,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-37 37 mm MT4 430 mm €788,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-38 38 mm MT4 460 mm €803,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-39 39 mm MT4 460 mm €882,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-40 40 mm MT4 460 mm €940,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-41 41 mm MT4 460 mm €996,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-42 42 mm MT4 460 mm €1.034,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-43 43 mm MT4 490 mm €1.174,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-44 44 mm MT4 490 mm €1.219,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-45 45 mm MT4 490 mm €1.285,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-46 46 mm MT4 490 mm €1.349,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-47 47 mm MT4 490 mm €1.421,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-48 48 mm MT4 510 mm €1.561,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-49 49 mm MT4 510 mm €1.639,00 2-5 εργάσιμες
D-TP-XXL-50 50 mm MT4 510 mm €1.714,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%