Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

DD-INOX - DREAM DRILLS INOX Τρυπανια Καρβιδιου 3D Επικαλυμμένα through Coolant Ø3-11.9 mm

από Yg
 Yg
Κωδικός Διάμετρος Στέλεχος Ολικό - Κοπτικό Τιμή ** Στοκ
DD-INOX-3 3 mm 6 mm 62 mm - 20 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-3.1 3.1 mm 6 mm 62 mm - 20 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-3.2 3.2 mm 6 mm 62 mm - 20 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-3.3 3.3 mm 6 mm 62 mm - 20 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-3.4 3.4 mm 6 mm 62 mm - 20 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-3.5 3.5 mm 6 mm 62 mm - 20 mm €39,60 2 διαθέσιμα
DD-INOX-3.6 3.6 mm 6 mm 62 mm - 20 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-3.7 3.7 mm 6 mm 62 mm - 20 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-3.8 3.8 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-3.9 3.9 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4 4 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.1 4.1 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.2 4.2 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.3 4.3 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.4 4.4 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.5 4.5 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.6 4.6 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.7 4.7 mm 6 mm 66 mm - 24 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.8 4.8 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-4.9 4.9 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5 5 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.1 5.1 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.2 5.2 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.3 5.3 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.4 5.4 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.5 5.5 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.6 5.6 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.7 5.7 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.8 5.8 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-5.9 5.9 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6 6 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €39,60 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.1 6.1 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.2 6.2 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.3 6.3 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.4 6.4 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.5 6.5 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.6 6.6 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.7 6.7 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.8 6.8 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-6.9 6.9 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7 7 mm 8 mm 79 mm - 34 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.1 7.1 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.2 7.2 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.3 7.3 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.4 7.4 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.5 7.5 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.6 7.6 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.7 7.7 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.8 7.8 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-7.9 7.9 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8 8 mm 8 mm 79 mm - 41 mm €53,70 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.1 8.1 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.2 8.2 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.3 8.3 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.4 8.4 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.5 8.5 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.6 8.6 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.7 8.7 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.8 8.8 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-8.9 8.9 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9 9 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.1 9.1 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.2 9.2 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.3 9.3 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.4 9.4 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.5 9.5 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.6 9.6 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.7 9.7 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.8 9.8 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-9.9 9.9 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10 10 mm 10 mm 89 mm - 47 mm €60,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.1 10.1 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.2 10.2 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.3 10.3 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.4 10.4 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.5 10.5 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.6 10.6 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.7 10.7 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.8 10.8 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-10.9 10.9 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11 11 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.1 11.1 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.2 11.2 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.3 11.3 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.4 11.4 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.5 11.5 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.6 11.6 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.7 11.7 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.8 11.8 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-11.9 11.9 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%