Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

DD-INOX - DREAM DRILLS INOX Τρυπανια Καρβιδιου 3D Επικαλυμμένα through Coolant Ø12-20 mm

από Yg
 Yg
Κωδικός Διάμετρος Στέλεχος Ολικό - Κοπτικό Τιμή ** Στοκ
DD-INOX-12 12 mm 12 mm 102 mm - 55 mm €86,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.1 12.1 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.2 12.2 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.3 12.3 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.4 12.4 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.5 12.5 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.6 12.6 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.7 12.7 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.8 12.8 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-12.9 12.9 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13 13 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.1 13.1 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.2 13.2 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.3 13.3 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.4 13.4 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.5 13.5 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.6 13.6 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.7 13.7 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.8 13.8 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-13.9 13.9 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14 14 mm 14 mm 107 mm - 60 mm €120,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.1 14.1 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.2 14.2 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.3 14.3 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.4 14.4 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.5 14.5 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.6 14.6 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.7 14.7 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.8 14.8 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-14.9 14.9 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15 15 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.1 15.1 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.2 15.2 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.3 15.3 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.4 15.4 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.5 15.5 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.6 15.6 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.7 15.7 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.8 15.8 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-15.9 15.9 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16 16 mm 16 mm 115 mm - 65 mm €152,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.1 16.1 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.2 16.2 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.3 16.3 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.4 16.4 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.5 16.5 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.6 16.6 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.7 16.7 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.8 16.8 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-16.9 16.9 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17 17 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.1 17.1 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.2 17.2 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.3 17.3 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.4 17.4 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.5 17.5 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.6 17.6 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.7 17.7 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.8 17.8 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-17.9 17.9 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18 18 mm 18 mm 123 mm - 73 mm €249,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.1 18.1 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.2 18.2 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.3 18.3 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.4 18.4 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.5 18.5 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.6 18.6 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.7 18.7 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.8 18.8 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-18.9 18.9 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19 19 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.1 19.1 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.2 19.2 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.3 19.3 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.4 19.4 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.5 19.5 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.6 19.6 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.7 19.7 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.8 19.8 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-19.9 19.9 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες
DD-INOX-20 20 mm 20 mm 131 mm - 79 mm €272,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%