Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

DD-L - DREAM DRILLS Τρυπανια Καρβιδιου 5D Επικαλυμμένα Μακρυα

από Yg
 Yg
Κωδικός Διάμετρος Στέλεχος Ολικό - Κοπτικό Τιμή ** Στοκ
DD-L-3 3 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.1 3.1 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.2 3.2 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.3 3.3 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.4 3.4 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.5 3.5 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.6 3.6 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.7 3.7 mm 6 mm 66 mm - 28 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.8 3.8 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-3.9 3.9 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4 4 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.1 4.1 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.2 4.2 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.3 4.3 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.4 4.4 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.5 4.5 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.6 4.6 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.7 4.7 mm 6 mm 74 mm - 36 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.8 4.8 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-4.9 4.9 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5 5 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.1 5.1 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.2 5.2 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.3 5.3 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.4 5.4 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.5 5.5 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.6 5.6 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.7 5.7 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.8 5.8 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-5.9 5.9 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-6 6 mm 6 mm 82 mm - 44 mm €32,60 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.1 6.1 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.2 6.2 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.3 6.3 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.4 6.4 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.5 6.5 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.6 6.6 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.7 6.7 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.8 6.8 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-6.9 6.9 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7 7 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.1 7.1 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.2 7.2 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.3 7.3 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.4 7.4 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.5 7.5 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.6 7.6 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.7 7.7 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.8 7.8 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-7.9 7.9 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-8 8 mm 8 mm 91 mm - 53 mm €35,20 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.1 8.1 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.2 8.2 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.3 8.3 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.4 8.4 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.5 8.5 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.6 8.6 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.7 8.7 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.8 8.8 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-8.9 8.9 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9 9 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.1 9.1 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.2 9.2 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.3 9.3 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.4 9.4 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.5 9.5 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.6 9.6 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.7 9.7 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.8 9.8 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-9.9 9.9 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-10 10 mm 10 mm 103 mm - 61 mm €45,30 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.1 10.1 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.2 10.2 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.3 10.3 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.4 10.4 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.5 10.5 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.6 10.6 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.7 10.7 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.8 10.8 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-10.9 10.9 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-11 11 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-12 12 mm 12 mm 118 mm - 71 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-12.5 12.5 mm 14 mm 124 mm - 77 mm €88,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-13 13 mm 14 mm 124 mm - 77 mm €88,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-13.5 13.5 mm 14 mm 124 mm - 77 mm €88,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-14 14 mm 14 mm 124 mm - 77 mm €88,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-14.5 14.5 mm 16 mm 133 mm - 83 mm €111,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-15 15 mm 16 mm 133 mm - 83 mm €111,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-15.5 15.5 mm 16 mm 133 mm - 83 mm €111,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-16 16 mm 16 mm 133 mm - 83 mm €111,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-16.5 16.5 mm 18 mm 143 mm - 93 mm €146,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-17 17 mm 18 mm 143 mm - 93 mm €146,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-17.5 17.5 mm 18 mm 143 mm - 93 mm €146,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-18 18 mm 18 mm 143 mm - 93 mm €146,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-18.5 18.5 mm 20 mm 153 mm - 101 mm €184,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-19 19 mm 20 mm 153 mm - 101 mm €184,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-19.5 19.5 mm 20 mm 153 mm - 101 mm €184,00 2-5 εργάσιμες
DD-L-20 20 mm 20 mm 153 mm - 101 mm €184,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%