Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

ERS - Collets Sealed Trough Coolant

από Yg
 Yg
Κωδικός Διάμετρος Τύπος Τιμή ** Στοκ
ERS11-3 ER11 3 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS11-3.5 ER11 3.5 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS11-4 ER11 4 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS11-4.5 ER11 4.5 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS11-5 ER11 5 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS11-5.5 ER11 5.5 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS11-6 ER11 6 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS11-6.5 ER11 6.5 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS11-7 ER11 7 mm €31,60 2-5 εργάσιμες
ERS16-10.0 ER16 10 mm €31,70 2-5 εργάσιμες
ERS16-3 ER16 3 mm €31,70 2-5 εργάσιμες
ERS16-4 ER16 4 mm €31,70 2-5 εργάσιμες
ERS16-5 ER16 5 mm €31,70 2-5 εργάσιμες
ERS16-6 ER16 6 mm €31,70 2-5 εργάσιμες
ERS16-7 ER16 7 mm €31,70 2-5 εργάσιμες
ERS16-8 ER16 8 mm €31,70 2-5 εργάσιμες
ERS16-9.0 ER16 9 mm €31,70 2-5 εργάσιμες
ERS20-10 ER20 10 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-11 ER20 11 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-12 ER20 12 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-13 ER20 13 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-3 ER20 3 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-4 ER20 4 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-5 ER20 5 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-6 ER20 6 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-7 ER20 7 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-8 ER20 8 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS20-9 ER20 9 mm €33,30 2-5 εργάσιμες
ERS25-10 ER25 10 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-11 ER25 11 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-12 ER25 12 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-13 ER25 13 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-14 ER25 14 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-15 ER25 15 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-16 ER25 16 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-3.0 ER25 3 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-4.0 ER25 4 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-5.0 ER25 5 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-6.0 ER25 6 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-7.0 ER25 7 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-8.0 ER25 8 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS25-9.0 ER25 9 mm €35,00 2-5 εργάσιμες
ERS32-10 ER32 10 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-11 ER32 11 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-12 ER32 12 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-13 ER32 13 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-14 ER32 14 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-15 ER32 15 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-16 ER32 16 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-17 ER32 17 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-18 ER32 18 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-19 ER32 19 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-20 ER32 20 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-3 ER32 3 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-4 ER32 4 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-5 ER32 5 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-6 ER32 6 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-7 ER32 7 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-8 ER32 8 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS32-9 ER32 9 mm €37,30 2-5 εργάσιμες
ERS40-10 ER40 10 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-11 ER40 11 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-12 ER40 12 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-13 ER40 13 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-14 ER40 14 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-15 ER40 15 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-16 ER40 16 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-17 ER40 17 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-18 ER40 18 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-19 ER40 19 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-20 ER40 20 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-21 ER40 21 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-22 ER40 22 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-23 ER40 23 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-24 ER40 24 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-25 ER40 25 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-26 ER40 26 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-3 ER40 3 mm €49,10 2-5 εργάσιμες
ERS40-4 ER40 4 mm €46,00 2-5 εργάσιμες
ERS40-5 ER40 5 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-6 ER40 6 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-7 ER40 7 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-8 ER40 8 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS40-9 ER40 9 mm €41,80 2-5 εργάσιμες
ERS50-12 ER50 12 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-14 ER50 14 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-16 ER50 16 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-18 ER50 18 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-20 ER50 20 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-22 ER50 22 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-24 ER50 24 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-26 ER50 26 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-28 ER50 28 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-30 ER50 30 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-32 ER50 32 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
ERS50-34 ER50 34 mm €94,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%