Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

GER - Collets High Precision 5μm Runout

από Yg
 Yg
Κωδικός Διάμετρος Τύπος Τιμή ** Στοκ
GER11-1 GER11-1.0 mm 1 mm €58,50 2-5 εργάσιμες
GER11-1.5 GER11-1.5 mm 1.5 mm €58,50 2-5 εργάσιμες
GER11-2 GER11-2.0 mm 2.0 mm €58,50 2-5 εργάσιμες
GER11-2.5 GER11-2.5 mm 2.5 mm €58,50 2-5 εργάσιμες
GER11-3.5 GER11-3.5 mm 3.5 mm €50,00 2-5 εργάσιμες
GER11-4 GER11-4.0 mm 4.0 mm €50,00 2-5 εργάσιμες
GER11-4.5 GER11-4.5 mm 4.5 mm €50,00 2-5 εργάσιμες
GER11-5 GER11-5.0 mm 5.0 mm €50,00 2-5 εργάσιμες
GER11-5.5 GER11-5.5 mm 5.5 mm €50,00 2-5 εργάσιμες
GER11-6 GER11-6.0 mm 6.0 mm €50,00 2-5 εργάσιμες
GER11-6.5 GER11-6.5 mm 6.5 mm €50,00 2-5 εργάσιμες
GER11-7 GER11-7.0 mm 7.0 mm €50,00 2-5 εργάσιμες
GER16-1 GER16-1.0 mm 1.0 mm €58,50 2-5 εργάσιμες
GER16-1.5 GER16-1.5 mm 1.5 mm €58,50 2-5 εργάσιμες
GER16-2 GER16-2.0 mm 2.0 mm €58,50 2-5 εργάσιμες
GER16-2.5 GER16-2.5 mm 2.5 mm €58,50 2-5 εργάσιμες
GER20-1 GER20-1.0 mm 1.0 mm €61,00 2-5 εργάσιμες
GER20-1.5 GER20-1.5 mm 1.5 mm €61,00 2-5 εργάσιμες
GER20-11 GER20-11.0 mm 11.0 mm €45,70 2-5 εργάσιμες
GER20-13 GER20-13.0 mm 13.0 mm €45,70 2-5 εργάσιμες
GER20-2 GER20-2.0 mm 2.0 mm €61,00 2-5 εργάσιμες
GER20-2.5 GER20-2.5 mm 2.5 mm €61,00 2-5 εργάσιμες
GER20-9 GER20-9.0 mm 9.0 mm €45,70 2-5 εργάσιμες
GER25-1.5 GER25-1.5 mm 1.5 mm €66,00 2-5 εργάσιμες
GER25-15 GER25-15.0 mm 15.0 mm €45,70 2-5 εργάσιμες
GER32-17 GER32-17.0 mm 17.0 mm €47,10 2-5 εργάσιμες
GER32-19 GER32-19.0 mm 19.0 mm €47,10 2-5 εργάσιμες
GER32-2 GER32-2.0 mm 2.0 mm €67,00 2-5 εργάσιμες
GER32-2.5 GER32-2.5 mm 2.5 mm €67,00 2-5 εργάσιμες
GER32-20 GER32-20.0 mm 20.0 mm €47,10 2-5 εργάσιμες
GER32-4 GER32-4.0 mm 4.0 mm €47,10 2-5 εργάσιμες
GER32-5 GER32-5.0 mm 5.0 mm €47,10 2-5 εργάσιμες
GER32-7 GER32-7.0 mm 7.0 mm €47,10 2-5 εργάσιμες
GER32-8 GER32-8.0 mm 8.0 mm €47,10 2-5 εργάσιμες
GER40-10 GER40-10.0 mm 10.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-11 GER40-11.0 mm 11.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-12 GER40-12.0 mm 12.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-13 GER40-13.0 mm 13.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-14 GER40-14.0 mm 14.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-15 GER40-15.0 mm 15.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-16 GER40-16.0 mm 16.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-17 GER40-17.0 mm 17.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-18 GER40-18.0 mm 18.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-19 GER40-19.0 mm 19.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-20 GER40-20.0 mm 20.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-21 GER40-21.0 mm 21.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-22 GER40-22.0 mm 22.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-23 GER40-23.0 mm 23.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-24 GER40-24.0 mm 24.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-4 GER40-4.0 mm 4.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-5 GER40-5.0 mm 5.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-6 GER40-6.0 mm 6.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-7 GER40-7.0 mm 7.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-8 GER40-8.0 mm 8.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες
GER40-9 GER40-9.0 mm 9.0 mm €63,00 2-5 εργάσιμες


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%