Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

PCE-CM 3 - Αμπεροτσιμπίδα - Πολύμετρο

από Pce
 Pce
Κωδικός Τιμή ** Στοκ
PCE-CM 3 €108,00 Με παραγγελία


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%


Specification

DC    
Measuring range Resolution Accuracy
4V DC 1 mV plus-minus (1.2% of measured value + 2 digits)
40V DC 10 mV plus-minus (1.5% of measured value + 2 digits)
400V DC 100 mV plus-minus (1.5% of measured value + 2 digits)
600V DC 1V plus-minus (2% of measured value + 2 digits)
     
Input impedance 10 MΩ  
Overvoltage protection 600V DC  
  600V AC RMS  
     
AC    
Measuring range Resolution Accuracy
4V AC 1 mV plus-minus (1.5% of measured value + 5 digits)
40V AC 10 mV plus-minus (1.5% of measured value + 2 digits)
400V AC 100 mV plus-minus (1.5% of measured value + 2 digits)
600V AC 1 V plus-minus (2% of measured value + 2 digits)
     
Input impedance 10 MΩ  
Overvoltage protection 600V DC  
  600V AC RMS  
Frequency range 50 ... 400 Hz  
     
Alternating current    
Measuring range Resolution Accuracy
200 A AC 100-mA plus-minus (3.0% of measured value + 5 digits)
Overload protection 200 A AC  
Frequency range 50 ... 60 Hz  
     
Resistance    
Measuring range Resolution Accuracy
400 Ω 0.1 Ω plus-minus (1% of measured value + 4 digits)
4 kΩ 1 Ω plus-minus (1.5% of measured value + 4 digits)
40 kΩ 10 Ω plus-minus (1.5% of measured value + 4 digits)
400 kΩ 100 Ω plus-minus (1.5% of measured value + 4 digits)
4 MΩ 1 kΩ plus-minus (2.5% of measured value + 4 digits)
40 MΩ 10 kΩ plus-minus (3.5% of measured value + 4 digits)
     
Overvoltage protection 250V DC  
  250 AC RMS  
     
Connection thermocouple Type K connection with adapter  
     
Capacity    
Measuring range Resolution Accuracy
4 nF 0.1 nF plus-minus (5% of measured value + 20 digits)
40 nF 1 nF plus-minus (3% of measured value + 5 digits)
400 nF 10 nF plus-minus (3% of measured value + 5 digits)
4 μF 100 nF plus-minus (3% of measured value + 5 digits)
40 μF 1 μF plus-minus (3% of measured value + 5 digits)
100 μF 10 μF plus-minus (3% of measured value + 10 digits)
     
Overvoltage protection 250V DC  
  250 AC RMS  
     
Check feature Test Display
Diode test Test current: 0.5-mA
Reverse Voltage: 1.5V
Forward voltage of the diode
Continuity test Open circuit Voltage 0.5V Noise when resistance <50 Ω
     
Overvoltage protection 250V DC
250 AC RMS
 
     
General technical specifications  
Jaw Capacity About 17 mm / .7 in
Display 4000 digit LCD with backlight
Continuity test Noise when resistance <50 Ω
Test current About 0.5-mA
Open circuit voltage <2V DC
Battery indicator Battery icon when battery voltage low
Display overrange OL appears in the display
Refresh rate display 3 Hz
Temperature sensor Thermocouple type K
Input impedance 10 MΩ
Operating conditions 5 ... 40degreesC / 41 ... 104degreesF, 80% rh non-condensing
Storage conditions -20 ... 60degreesC / -4 ... 140degreesF, 80% rh non-condensing
Operating altitude <2000 m
Power supply 2 x 1.5V AAA battery
Automatic shutdown 30 minutes
Security conditions IEC1010-1 (2001)
CAT II 1000V
CAT III 600V
Pollution degree 2
   


Description

Clamp meter PCE-CM 3
Fork Clamp Up to 200 A AC / AC / DC Voltage Measurement / Simple Current Measurement / LC display / Continuity test / Thermometer

The clamp meter is used for quick and easy AC measurements. For current measurement, the clamp meter is placed over the current-carrying conductor. The clamp meter is particularly suitable for the measurement of AC in distributions and wherever circuits must not be interrupted. The current measuring range extends from 0 ... 200 A. In addition to the current measurement, the clamp meter can be used to measure DC and AC voltages up to 600V, resistances, capacitances and even temperatures. The measured values ​​are displayed on the illuminated display of the clamp meter. 

The compact dimensions and the low weight distinguish this clamp meter as well as the robust housing. This makes the clamp meter the perfect companion for installers and service technicians.

Delivery Scope

1 x Clamp meter PCE-CM 3
2 x Test leads
2 x Measuring tip
1 x Adapter thermocouple
1 x Thermocouple type K
2 x AAA batteries 1.5V
1 x User manual