Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

PCE-DMM 20 - Μανόμετρο Ψηφιακο 0.25% FSO 0.1-600 bar

από Pce
 Pce
Κωδικός Bar Pressure Σπειρωμα Τιμή ** Στοκ
PCE-DMM 20-1000-M0E-200 0.1 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1600-M0E-200 0.16 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2500-M0E-200 0.25 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4000-M0E-200 0.4 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6000-M0E-200 0.6 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1001-M0E-200 1 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1601-M0E-200 1.6 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2501-M0E-200 2.5 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4001-M0E-200 4 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6001-M0E-200 6 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1002-M0E-200 10 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1602-M0E-200 16 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2502-M0E-200 25 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4002-M0E-200 40 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6002-M0E-200 60 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1003-M0E-200 100 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1603-M0E-200 160 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2503-M0E-200 250 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4003-M0E-200 400 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6003-M0E-200 600 bar Relative G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1000-M0F-200 0.1 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1600-M0F-200 0.16 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2500-M0F-200 0.25 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4000-M0F-200 0.4 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6000-M0F-200 0.6 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1001-M0F-200 1 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1601-M0F-200 1.6 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2501-M0F-200 2.5 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4001-M0F-200 4 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6001-M0F-200 6 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1002-M0F-200 10 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1602-M0F-200 16 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2502-M0F-200 25 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4002-M0F-200 40 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6002-M0F-200 60 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1003-M0F-200 100 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1603-M0F-200 160 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2503-M0F-200 250 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4003-M0F-200 400 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6003-M0F-200 600 bar Absolute G 1/2 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1000-M0E-400 0.1 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1600-M0E-400 0.16 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2500-M0E-400 0.25 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4000-M0E-400 0.4 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6000-M0E-400 0.6 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1001-M0E-400 1 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1601-M0E-400 1.6 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2501-M0E-400 2.5 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4001-M0E-400 4 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6001-M0E-400 6 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1002-M0E-400 10 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1602-M0E-400 16 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2502-M0E-400 25 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4002-M0E-400 40 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6002-M0E-400 60 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1003-M0E-400 100 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1603-M0E-400 160 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2503-M0E-400 250 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4003-M0E-400 400 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6003-M0E-400 600 bar Relative G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1000-M0F-400 0.1 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1600-M0F-400 0.16 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2500-M0F-400 0.25 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4000-M0F-400 0.4 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6000-M0F-400 0.6 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1001-M0F-400 1 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1601-M0F-400 1.6 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2501-M0F-400 2.5 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4001-M0F-400 4 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6001-M0F-400 6 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1002-M0F-400 10 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1602-M0F-400 16 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2502-M0F-400 25 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4002-M0F-400 40 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6002-M0F-400 60 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1003-M0F-400 100 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-1603-M0F-400 160 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-2503-M0F-400 250 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-4003-M0F-400 400 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία
PCE-DMM 20-6003-M0F-400 600 bar Absolute G 1/4 €643,00 Με παραγγελία


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%


Nominal pressure relative inbar 0.1 0.16 0.25 0.40 0.60 1 1.6 2.5 4 6
Nominal pressure absolute in bar       0.40 0.60 1 1.6 2.5 4 6
Overpressure in bar 0.5 1 1 2 5 5 10 10 20 40
Burst pressure in bar 1.5 1.5 1.5 3 7.9 7.5 15 15 25 50
   
Nominal pressure relative / absolute in bar 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600
Overpressure in bar 40 80 80 108 210 210 600 1050 1050 1250
Burst pressure in bar 50 120 120 210 420 420 1000 1250 1250 1250
Negative pressure -1 ... 0 bar; overload: 5 Bar; burst pressure: 7.5 Bar
Vacuum resistance P > 1 bar: unrestricted
General Specifications
Accuracy > 0.4 Bar:< ± 0.125% FSO
< 0.4 Bar: < ± 0.25% FSO
Measuring rate 1/s
Long term stability < ± 0.1% FSO
Media

Fuels, oils, gases, water

Temperature ranges Fluid: -20 ... 85°C / -4 ... 185°F
Environment: -20 ... 70°C / -4 ... 158°F
Storage: -30 ... 80°C / -22 ... 176°F
Pressure port / housing Stainless steel 1.4404
Seal FKM
Diaphragm Stainless steel 4.4435
Parts exposed to liquid Pressure port, seals, diaphragm
Display LC display
Power supply 2 x 3.6V lithium battery (1/2 AA)
Battery life 1.5 years standby
Protection IP65
Process connection (selectable) G 1/2"
G 1/4"
1/4" NPT
1/2" NPT
Weight ca. 300 g / < 1 lb

 

Manometer / Digital pressure to 600 bar / Relative and absolute pressure measurement / ± 0.125% FSO accuracy


The manometer has a two-line display. The manometer can represent pressures up to 600 bar, relative or absolute. The parts of the manometer that can come into contact with liquid are made of stainless steel. As a result, the sensor is used, for example, for water testing and laboratory technology. The housing of the manometer can be rotated, so that even under difficult conditions the display is easy to read. The digital manometer is powered by two 1/2 AA lithium batteries. These ensure a standby period of up to 1.5 years. In addition to the display of the current measured value, the manometer can store the maximum and minimum measured value. To preserve battery life, the display turns off after a time set by the user.


- To 600 Bar
- Relative pressure and absolute pressure measurement
- Max-min function with reset
- 2-line backlit display
- Various units
- Stainless steel diaphragm

1 x Digital Manometer PCE-DMM 20