Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

SKCOL - Collets SK Spring System

από Vertex
 Vertex
Κωδικός Τύπος Διάμετρος Τιμή ** Στοκ
SK0601A SK-6A 2 mm €28,60 Με παραγγελία
SK0602A SK-6A 2.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK0603A SK-6A 3 mm €25,40 Με παραγγελία
SK0604A SK-6A 3.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK0605A SK-6A 4 mm €25,40 Με παραγγελία
SK0606A SK-6A 4.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK0607A SK-6A 5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK0608A SK-6A 5.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK0609A SK-6A 6 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1001A SK-10A 2 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1002A SK-10A 2.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1003A SK-10A 3 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1004A SK-10A 3.175 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1005A SK-10A 3.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1006A SK-10A 4 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1007A SK-10A 4.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1008A SK-10A 5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1009A SK-10A 5.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1010A SK-10A 6 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1011A SK-10A 6.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1012A SK-10A 7 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1013A SK-10A 7.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1014A SK-10A 8 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1015A SK-10A 8.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1016A SK-10A 9 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1017A SK-10A 9.5 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1018A SK-10A 10 mm €25,40 Με παραγγελία
SK1301A SK-13A 3 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1302A SK-13A 3.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1303A SK-13A 4 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1304A SK-13A 4.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1305A SK-13A 5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1306A SK-13A 5.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1307A SK-13A 6 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1308A SK-13A 6.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1309A SK-13A 7 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13010A SK-13A 7.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13011A SK-13A 8 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13012A SK-13A 8.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13013A SK-13A 9 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13014A SK-13A 9.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13015A SK-13A 10 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13016A SK-13A 10.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13017A SK-13A 11 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13018A SK-13A 11.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13019A SK-13A 12 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13020A SK-13A 12.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK13021A SK-13A 13 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1601A SK-16A 3 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1602A SK-16A 3.175 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1603A SK-16A 3.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1604A SK-16A 4 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1605A SK-16A 4.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1606A SK-16A 5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1607A SK-16A 5.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1608A SK-16A 6 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1609A SK-16A 6.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1610A SK-16A 7 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1611A SK-16A 7.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1612A SK-16A 8 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1613A SK-16A 8.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1614A SK-16A 9 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1615A SK-16A 9.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1616A SK-16A 10 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1617A SK-16A 10.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1618A SK-16A 11 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1619A SK-16A 11.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1620A SK-16A 12 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1621A SK-16A 12.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1622A SK-16A 13 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1623A SK-16A 13.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1624A SK-16A 14 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1625A SK-16A 14.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1626A SK-16A 15 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1627A SK-16A 15.5 mm €28,60 Με παραγγελία
SK1628A SK-16A 16 mm €28,60 Με παραγγελία
SK2501A SK-25A 6 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2502A SK-25A 8 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2503A SK-25A 10 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2504A SK-25A 12 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2505A SK-25A 14 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2506A SK-25A 16 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2507A SK-25A 18 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2508A SK-25A 20 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2510A SK-25A 24 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2509A SK-25A 22 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2512A SK-25A 25.4 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2511A SK-25A 25 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2001A SK-20A 3-2.75 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2002A SK-20A 4-3.5 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2003A SK-20A 6-5.5 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2004A SK-20A 8-7.5 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2005A SK-20A 10-9.5 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2006A SK-20A 12-11.5 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2007A SK-20A 16-15.5 mm €34,90 Με παραγγελία
SK2008A SK-20A 20-19.5 mm €34,90 Με παραγγελία


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%