Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

TER-C-E - Ισιο Στέλεχος για Collet Μακρύ

από Yg
 Yg
Κωδικός Στέλεχος Collet Μήκος Τιμή ** Στοκ
P2772205 12 mm ER8 70 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
P2780001 12 mm ER8 100 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
P2780002 12 mm ER8 150 mm €110,00 2-5 εργάσιμες
P2780003 12 mm ER8 200 mm €129,00 2-5 εργάσιμες
P2780004 12 mm ER8 250 mm €148,00 2-5 εργάσιμες
P2780005 12 mm ER8 300 mm €178,00 2-5 εργάσιμες
P2780010 16 mm ER16 100 mm €92,00 2-5 εργάσιμες
P2780011 16 mm ER16 140 mm €96,00 2-5 εργάσιμες
P2780012 16 mm ER16 200 mm €125,00 2-5 εργάσιμες
P2780013 16 mm ER16 250 mm €144,00 2-5 εργάσιμες
P2780014 16 mm ER16 300 mm €173,00 2-5 εργάσιμες
P2780006 16 mm ER11 100 mm €92,00 2-5 εργάσιμες
P2772206 16 mm ER11 140 mm €96,00 2-5 εργάσιμες
P2780007 16 mm ER11 200 mm €125,00 2-5 εργάσιμες
P2780008 16 mm ER11 250 mm €144,00 2-5 εργάσιμες
P2780009 16 mm ER11 300 mm €173,00 2-5 εργάσιμες
P2780015 20 mm ER16 100 mm €94,00 2-5 εργάσιμες
P2772207 20 mm ER16 140 mm €98,00 2-5 εργάσιμες
P2780016 20 mm ER16 200 mm €127,00 2-5 εργάσιμες
P2780017 20 mm ER16 250 mm €147,00 2-5 εργάσιμες
P2780018 20 mm ER16 300 mm €176,00 2-5 εργάσιμες
P2780019 20 mm ER20 100 mm €96,00 2-5 εργάσιμες
P2772208 20 mm ER20 140 mm €100,00 2-5 εργάσιμες
P2780020 20 mm ER20 200 mm €127,00 2-5 εργάσιμες
P2780021 20 mm ER20 250 mm €146,00 2-5 εργάσιμες
P2780022 20 mm ER20 300 mm €175,00 2-5 εργάσιμες
P2780023 25 mm ER16 100 mm €99,00 2-5 εργάσιμες
P2772209 25 mm ER16 140 mm €103,00 2-5 εργάσιμες
P2780024 25 mm ER16 200 mm €130,00 2-5 εργάσιμες
P2780025 25 mm ER16 250 mm €150,00 2-5 εργάσιμες
P2780026 25 mm ER16 300 mm €180,00 2-5 εργάσιμες
P2772210 25 mm ER20 140 mm €107,00 2-5 εργάσιμες
P2780027 25 mm ER20 200 mm €139,00 2-5 εργάσιμες
P2780028 25 mm ER20 250 mm €161,00 2-5 εργάσιμες
P2780029 25 mm ER20 300 mm €193,00 2-5 εργάσιμες
P2772211 25 mm ER25 140 mm €112,00 2-5 εργάσιμες
P2780030 25 mm ER25 200 mm €145,00 2-5 εργάσιμες
P2780031 25 mm ER25 250 mm €168,00 2-5 εργάσιμες
P2780032 25 mm ER25 300 mm €201,00 2-5 εργάσιμες
P2780033 32 mm ER20 150 mm €112,00 2-5 εργάσιμες
P2780034 32 mm ER20 200 mm €146,00 2-5 εργάσιμες
P2780035 32 mm ER20 250 mm €169,00 2-5 εργάσιμες
P2780036 32 mm ER20 300 mm €202,00 2-5 εργάσιμες
P2780037 32 mm ER25 150 mm €117,00 2-5 εργάσιμες
P2780038 32 mm ER25 200 mm €153,00 2-5 εργάσιμες
P2780039 32 mm ER25 250 mm €176,00 2-5 εργάσιμες
P2780040 32 mm ER25 300 mm €211,00 2-5 εργάσιμες
P2780041 32 mm ER25 350 mm €235,00 2-5 εργάσιμες
V-512 20 mm ER25 150 mm €95,00 1 διαθέσιμo


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%