Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Μετροταινίες Class

Επιτρεπόμενες ανοχές σε μετροταινίες μήκους σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, Παράρτημα MI - 008 (επίσης Οδηγία 73/362/ΕΟΚ)

Επόμενο άρθρο Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα