Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα

Οδηγός Αγοράς για Παχύμετρα

Το παχύμετρο αποτελεί αδιαμφισβήτητα το πιο βασικό όργανο μέτρησης. Η ευκολία χρήσης, το μεγάλο εύρος, το χαμηλό κόστος και το πλήθος των εφαρμογών το καθιστά το βασικότερο όργανο μέτρησης γενικής χρήσεως. Ένα κοινό παχύμετρο διαθέτει 2 ζεύγη σιαγόνων, ένα για εξωτερικές μετρήσεις, και ένα για εσωτερικές. Επιπλέον διαθέτει και μπάρα βαθυμέτρησης για μετρήσεις σαν βαθύμετρο, η οποία προσφέρεται σε πλακέ αλλά και σε στρογγυλού τύπου. Τα παχύμετρα είναι 3 τύπων:

 • Παχύμετρα βερνιέροι ή αλλιώς απλά αναλογικά.
 • Ψηφιακά παχύμετρα.
 • Ωρολογιακά παχύμετρα στα οποία η μέτρηση γίνετε με την βοήθεια ρολογιού.

 

Παχύμετρο Βερνιέρος Σχεδιάγραμμα

 

Διάγραμμα ενός παχύμετρου βερνιέρου που δείχνει μια μέτρηση των 2.475cm ± 0,005 cm στην μετρική κλίμακα. Τα μέρη του παχυμέτρου είναι:
 1. Εξωτερικοί σιαγώνες: χρησιμοποιούνται για την μέτρηση εξωτερικών διαστάσεων. (π.χ. πλάτος ενός αντικειμένου ή διάμετρος)
 2. Εσωτερικοί σιαγώνες: χρησιμοποιούνται για την μέτρηση εσωτερικών διαστάσεων. (π.χ. διάμετρος μιας τρύπας)
 3. Μπάρα μέτρησης βάθους: χρησιμοποιείται για τη μέτρηση βάθους (π.χ. μιας οπής)
 4. Κύρια κλίμακα: βαθμονομημένη κλίμακα ανά mm
 5. Δευτερεύουσα κλίμακα: βαθμονομημένη κλίμακα ανά inches.
 6. Κλίμακα βερνιέρου: Χρησιμοποιείτε για μετρήσεις ακρίβειας 0.05mm ή 0.02mm
 7. Κλίμακα βερνιέρου ιντσών: Χρησιμοποιείτε για μετρήσεις ακρίβειας σε ίντσες
 8. Σούστα: Χρησιμοποιείτε σαν φρένο για την σταθεροποιήσει μιας μέτρησης

Πως μετράμε με το παχύμετρο 

Μέτρηση με ωρολογιακό παχύμετρο

 

Παχύμετρα ειδικών εφαρμογών

 

 

 

Παχύμετρα Ψηφιακά Αδιάβροχα IP67

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδιαβροχοποίηση ψηφιακών οργάνων δείτε εδώ.

Παχύμετρα Βαρέως Τύπου (μεγάλα)

Για την μέτρηση μεγάλων κομματιών χοντρικά συνήθως χρησιμοποιούνται ατσάλινες ρίγες. Αν όμως απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις τότε τα παχύμετρα βαρέως τύπου γίνονται απαραίτητα. Τα παχύμετρα μεγάλου μήκους είναι πολύ βολικά προς τον χρήστη όμως απαιτούν κάποια προσοχή κατά την χρήση. Καταρχήν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της ανάγνωσης και της ακρίβειας.

Η ανάγνωση είναι σταθερή ενώ η ακρίβεια μπορεί να ποικίλλει δραματικά ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται το παχύμετρο. Η τεχνική μέτρησης είναι σημαντική καθώς και μια μικρή στρέβλωση του κορμού του οργάνου θα προκαλέσει ένα μεγάλο σφάλμα. Επομένως η ακρίβεια μέτρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του παχύμετρου.

Επιπλέον προσοχή χρειάζεται ώστε να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη στους σιαγώνες. Καθώς οι μεγάλοι σιαγώνες είναι πιο μακριά από τον κύριο κορμό από ότι σε κανονικά μικρά παχύμετρα, το σφάλμα εδώ θα είναι το μέγιστο.

 

Πιθανά αίτια σφάλματος

Σφάλματα κατά τη μέτρηση με ένα παχύμετρο μπορούν να προκύψουν για διαφόρους λόγους. Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι το parallax effect, το γεγονός ότι το παχύμετρο σαν όργανο δεν συμμορφώνεται με την αρχή Abbe, η διαφορική θερμική διαστολή λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του οργάνου και του τεμαχίου προς μέτρηση.
Παρόλο που υπάρχουν και άλλοι παράγοντες σφάλματος, όπως η ακρίβεια της γραμμογράφησης, η επιπεδότητα της σταθερής μπάρας και η καθετότητα των σιαγόνων, οι παράγοντες αυτοί συμπεριλαμβάνονται στα όρια σφάλματος από τον κατασκευαστή.

 

Εσωτερικές Μετρήσεις

Τοποθετήστε τους σιαγώνες όσο το δυνατόν πιο βαθιά πριν από τη μέτρηση.

Διαβάστε τη μέγιστη τιμή κατά τη διάρκεια εσωτερικών μετρήσεων.
Διαβάστε την ελάχιστη τιμή κατά τη διάρκεια εξωτερικών μετρήσεων.

Μετρήσεις Βάθους

Διαβάστε την ελάχιστη τιμή κατά τη διάρκεια μετρήσεων βάθους.

Σφάλμα Parallax

Κοιτάζουμε πάντα σε ευθεία γραμμή τον βερνιέρο. Εάν κοιτάξουμε την γραμμογράφηση του βερνιέρου από μια πλάγια κατεύθυνση (Α), η φαινομενική θέση μέτρησης στρεβλώνεται κατα ΔΧ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αυτή η στρέβλωση οφείλεται στο φαινόμενο παράλλαξης που προκαλείται από την διαφορά ύψους (Η) μεταξύ των επιπέδων των 2 γραμμογραφήσεων. Για να αποφευχθεί αυτό το σφάλμα, το JIS ορίζει ότι η διαφορά ύψους δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 0,3mm.

Σφάλμα Κινούμενου Σιαγώνα

Εάν ο κινούμενος σιαγόνας βγεί εκτός παραλληλότητας με την σταθερή σιαγόνα, είτε εξαιτίας υπερβολικής δύναμης είτε εξαιτίας έλλειψης ευθύτητας της μπάρας, θα προκύψει σφάλμα όπως φαίνεται στο σχήμα.

Μέτρηση και θερμοκρασία

Η κύρια κλίμακα ενός παχυμέτρου είναι χαραγμένη σε ανοξείδωτο χάλυβα, και παρόλο που ο συντελεστής θερμικής διαστολής του είναι ίσος με εκείνον του πιο κοινό υλικού προς μέτρηση, δηλαδή του χάλυβα (10.2 ± 1) × 10-6 / Κ, πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία δωματίου και η θερμοκρασία του τεμαχίου προς μέτρηση μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων.

Χειρισμός

Χειριστείτε το όργανο με προσοχή και αποφύγετε τυχόν κρούσεις ή πτώσεις στο πάτωμα.

Καθαρισμός και Μηδένισμα

 • Σκουπίστε τη σκόνη και τη βρωμιά από τις επιφάνειες ολίσθησης με ένα στεγνό μαλακό πανί πριν από τη χρήση.
 • Καθαρίστε τις επιφάνειες μέτρησης πιάνοντας ένα φύλλο καθαρό χαρτί μεταξύ των σιαγόνων και στη συνέχεια, αργά τραβώντας το προς τα έξω.
 • Κλείστε τους σιαγωνες και να διασφαλίσετε ότι η κλίμακα του βερνιέρου (ή οθόνη) διαβάζει το μηδέν πριν μετρήσετε.

Αποθήκευση

 • Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία κατά την αποθήκευση.
 • Αν ένα ψηφιακό παχύμετρο δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από τρεις μήνες, αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την αποθήκευση.
 • Τέλος μην αφήνετε τους σιαγωνες ενός παχυμέτρου εντελώς κλειστούς κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης καθότι συγκεντρώνουν υγρασία.
Προηγούμενο άρθρο Μετροταινίες Class
Επόμενο άρθρο Οδηγός Αγοράς για Μικρόμετρα
1108 - Παχύμετρο Ψηφιακό Insize
€36,40 - €111