Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
Οδηγός Αγοράς για Ανεμόμετρα

Οδηγός Αγοράς για Ανεμόμετρα

 

Το ανεμόμετρο είναι, ένα όργανο μέτρησης για τον έλεγχο της ταχύτητας του ανέμου. Πρώτα από όλα, για να γίνει η σωστή επιλογή ανεμόμετρου, θα πρέπει να διευκρινιστεί η εφαρμογή.

Hot Wire - Θερμικά ανεμόμετρα

Για ακριβείς μετρήσεις μικρών ταχυτήτων ανέμου, χρησιμοποιούνται συχνά τα θερμικά ανεμόμετρα. (Hot Wire) Στην περίπτωση ενός θερμικού ανεμόμετρου, που αναφέρεται επίσης ως ανεμόμετρο θερμού καλωδίου, θερμαίνεται μια ηλεκτρική αντίσταση με καθορισμένο ρεύμα και σταθερή τάση. Εάν ένας άνεμος ρέει δίπλα από το στοιχείο αισθητήρα του ανεμόμετρου, αυτή η αντίσταση ψύχεται. Με τη μέτρηση των ηλεκτρικών μεταβλητών του ρεύματος και της τάσης, μπορεί να υπολογιστεί η αντίσταση σε μια αντίστοιχη ταχύτητα ροής. Στα θερμικά ανεμόμετρα, η θερμοκρασία συχνά μετράται επίσης μέσω ενός ξεχωριστού στοιχείου αισθητήρα. Τα θερμικά ανεμόμετρα χρησιμοποιούνται συχνά για τη μέτρηση της ροής του ρεύματος ή για τη μέτρηση των ταχυτήτων ροής στους αγωγούς. Η μέτρηση με ένα θερμικό ανεμόμετρο είναι συχνά μια μέτρηση για κατευθυνόμενες ροές.

Ανεμόμετρα Πτερυγίων

Τα ανεμόμετρα πτερυγίων έχουν μια φτερωτή που περιστρέφεται από τον άνεμο. Ανάλογα με το μοντέλο, η πραγματική μέτρηση πραγματοποιείται στη συνέχεια μέσω ενός αισθητήρα Hall που καταγράφει τις μεμονωμένες στροφές ή μέσω ενός οπτικού αισθητήρα, ο οποίος σαρώνει ένα αντανακλαστικό σημάδι που είναι προσαρτημένο στην φτερωτή.

 

Μια σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τα ανεμόμετρα θερμού σύρματος είναι ότι εδώ χρειάζονται τα κινούμενα μέρη για τη μέτρηση του ανέμου. Ένα μειονέκτημα είναι ότι απαιτείται μια ορισμένη ταχύτητα ανέμου μέχρι να πραγματοποιηθεί μια μέτρηση. Αυτή η αρχική ροή είναι συχνά μεταξύ περίπου. 0,4 m / s ... 0,6 m / s, ανάλογα με το μοντέλο. Έτσι, δεν είναι δυνατό να μετρηθούν πολύ μικρές ταχύτητες ανέμου με ανεμόμετρα πτερυγίων.

Ανεμόμετρο Κύπελλου


Ένας άλλος τύπος κινούμενων ανεμομέτρων είναι το ανεμόμετρο κύπελλου. Ανεμόμετρα αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται όταν ο άνεμος ή η ροή πρέπει να μετρηθεί ανεξάρτητα από την κατεύθυνση. Αυτά τα ανεμόμετρα χρησιμοποιούνται συχνά για σταθερή μέτρηση ανέμου και παρακολούθηση ανέμου.

 

Ανεμόμετρο Σωλήνα Pitot


Ένα ειδικό σχέδιο του ανεμόμετρου είναι το ανεμόμετρο σωλήνα Pitot. Ένα ανεμόμετρο σωλήνα Pitot υπολογίζει την ταχύτητα ροής με βάση της διαφοράς μεταξύ δύο πιέσεων. Μέσω ενός ειδικού καθετήρα σωλήνα Pitot, το ανεμόμετρο μετρά την πίεση περιβάλλοντος σε έναν αγωγό και την εισερχόμενη πίεση που επηρεάζει τον καθετήρα. Η διαφορά μεταξύ των δύο πιέσεων δίνει τον ρυθμό ροής. Τα ανεμόμετρα με σωλήνα Pitot χρησιμοποιούνται συχνά σε πολύ υψηλές ταχύτητες ροής. Αυτά τα ανεμόμετρα είναι γνωστά από την κατασκευή αγώνων ή αεροσκαφών.

 

Υπάρχουν ανεμόμετρα, τα οποία έχουν την δυνατότητα μετάδοσης των μετρήσεων σε υπολογιστή. Επιπλέον, υπάρχουν ανεμόμετρα, τα οποία μπορούν μπορούν να υπολογίσουν, εκτός από την ταχύτητα του ανέμου, και την ογκομετρική ροή στους αγωγούς. Ο χρήστης πρέπει μόνο να εισάγει το εμβαδό του αγωγού στη συσκευή και το ανεμόμετρο εμφανίζει απευθείας τη ροή όγκου. Εκτός από τα ανεμόμετρα, τα οποία αποτελούνται από ολόκληρη την αλυσίδα μέτρησης, δηλαδή τον αισθητήρα + οθόνη, υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι μόνο αισθητήρες. Οι αισθητήρες ανεμόμετρου έχουν συνήθως έξοδο σήματος, το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί από εξωτερικές συσκευές αξιολόγησης όπως καταγραφείς δεδομένων, μονάδες συναγερμού, οθόνες ή PLC.
Αυτά τα ανεμόμετρα χρησιμοποιούνται συχνά για σταθερές μετρήσεις ανέμου. Σύμφωνα με την εφαρμογή, θα θέλαμε να προτείνουμε τους παρακάτω τύπους ανεμόμετρου. Αυτή η επισκόπηση μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το σωστό ανεμόμετρο για την τρέχουσα εφαρμογή.

Εφαρμογές Ανεμομέτρων

  • Χαμηλές ταχύτητες ανέμου σε αγωγούς με μικρή πρόσβαση: Ανεμόμετρο θερμού σύρματος (Hot Wire)
  • Ταχύτητα ανέμου σε αγωγούς στην έξοδο εξαερισμού: Ανεμόμετρο πτερυγίων
  • Υψηλή ταχύτητα ροής σε αγωγό Ανεμόμετρο σωλήνα: Pitot
  • Έλεγχος συστημάτων κλιματισμού Ανεμόμετρο θερμού σύρματος ή πτερυγίων
  • Δοκιμή διαρροής / μέτρηση ρεύματος Ανεμόμετρο θερμού σύρματος
  • Αιολική πρόκριση αιολικών σταθμών: Ανεμόμετρο Κύπελλου
  • Δοκιμή ανέμου σε ανεμόμετρο ιστιοπλοΐας Ανεμόμετρο Κύπελλου

Χρήση Ανεμόμετρου


Σε πολλά μοντέλα, μαζί με την περιοχή διατομής, για παράδειγμα, ενός καναλιού ροής, ο ρυθμός ροής (Volume Flow) μπορεί επίσης να εμφανίζεται απευθείας στην οθόνη. Αυτό εξοικονομεί την περίπλοκη μετατροπή. Όταν χρησιμοποιείτε το ανεμόμετρο, προσέχετε πάντα να κρατάτε το probe της συσκευής μέτρησης (την Φτερωτή, το Ηοτ Wire ή τον σωλήνα Pitot) κεντρικά στη μέση της ροής και απολύτως κάθετα στην κατεύθυνση ροής.


Παρακαλούμε να τηρείτε πάντα τις οδηγίες χειρισμού. Εάν κρατήσετε τον αισθητήρα σε λάθος κατεύθυνση, μπορεί να καταστραφεί. Αυτό ισχύει και για τις συσκευές με φτερωτή. Οι τροχοί της φτερωτής έχουν μια προκαθορισμένη φορά περιστροφής. Στην περίπτωση ενός ανεμόμετρου με αρχή θερμικής λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας που θέλετε να μετρήσετε δεν περιέχει σωματίδια σκόνης, επειδή η λεπτή σημαία μπορεί εύκολα να καταστραφεί από μικροσκοπικά σωματίδια πρόσκρουσης. Δεδομένου ότι ο αισθητήρας είναι το πιο σημαντικό και πιο ακριβό μέρος της συσκευής, ολόκληρο το ανεμόμετρο δεν μπορεί να επισκευαστεί.

DIN προδιαγραφες Ανεμομέτρων

Κάθε σύστημα HVAC πρέπει να πληροί τις τρέχουσες απαιτήσεις και ειδικότερα το DIN EN 12599, που σημαίνει ότι ο εξοπλισμός πρέπει να περάσει μια σειρά δοκιμών πριν από την πλήρη θέση σε λειτουργία και την τακτική λειτουργία. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται καθώς και τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της δοκιμής πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις και να είναι εγκεκριμένα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα περνούν από τις τροποποιήσεις και τείνουν να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς και τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι, ώστε ο εξοπλισμός να λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα. Το DIN EN 12599 αναφέρεται στις διαδικασίες δοκιμής πριν από την παράδοση του συστήματος εξαερισμού. Το τεστ μπορεί να ποικίλλει, από τα πιο απλά, έως τα πιο λεπτομερή και περιεκτικά, εάν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι τα συστήματα πρέπει να ελέγχονται κατά τη διαδικασία κατασκευής, εγκατάστασης, πριν και μετά τη θέση σε λειτουργία και φυσικά κατά τη λειτουργία. Μόνο με τη βοήθεια των πιστοποιημένων βοηθητικών συσκευών, όπως, για παράδειγμα, το ανεμόμετρο σωλήνα pitot PCE-HVAC 2 και επίσης το ανεμόμετρο PCE-PDA 10L, ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί επαγγελματικά και γρήγορα. Τέτοιες συσκευές είναι σε θέση να προσδιορίζουν αποτελεσματικά τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για το σύστημα HVAC: ροή αέρα, πίεση αέρα, ταχύτητα αέρα, θερμοκρασία περιβάλλοντος και να ανιχνεύουν εάν υπάρχουν αποκλίσεις από τα απαιτούμενα εύρη παραμέτρων. Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων μέτρησης παρέχει σιγουριά ότι το υπό δοκιμή σύστημα εξαερισμού είναι σε θέση να λειτουργεί και να παρέχει τις καλύτερες και πιο άνετες συνθήκες περιβάλλοντος.

Προηγούμενο άρθρο Οδηγός Αγοράς για Ηχόμετρα
Επόμενο άρθρο Οδηγός Αγοράς για Μετρητές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας EMF
PCE-WS V - Ανεμόμετρο Pce
€138 - €498
PCE-WS CR - Ανεμόμετρο Pce
€324 - €324