Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Τραπέζια Ελέγχου

Ένα τραπέζι ελέγχου, είναι ένα εργαλείο μέτρησης ακριβείας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ομοκεντρότητας και της ευθυγράμμισης των κυλινδρικών τεμαχίων προς κατεργασία. Βρίσκεται συνήθως σε μηχανουργεία, χώρους εργαλείων και εγκαταστάσεις παραγωγής όπου η ακριβής μέτρηση και η επιθεώρηση των κυλινδρικών εξαρτημάτων είναι απαραίτητη.

Το κέντρο του τραπεζιου αποτελείται από μια στιβαρή βάση, συνήθως από χυτοσίδηρο ή χάλυβα, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένα δύο κυλινδρικά κέντρα. Αυτά τα κέντρα είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένα και ισοπεδωμένα μεταξύ τους. Τα κέντρα μπορεί να είναι είτε ζωντανά κέντρα, τα οποία περιστρέφονται ελεύθερα, είτε νεκρά κέντρα, τα οποία δεν περιστρέφονται.

Η διαδικασία χρήσης ενός κέντρου πάγκου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας: Το κυλινδρικό τεμάχιο εργασίας τοποθετείται μεταξύ των δύο κέντρων στη βάση του κέντρου πάγκου. Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να ευθυγραμμιστεί προσεκτικά με τα κέντρα για να διασφαλιστούν ακριβείς μετρήσεις.

Περιστροφή του τεμαχίου εργασίας: Εάν τα κέντρα είναι ενεργά κέντρα, το τεμάχιο εργασίας μπορεί να περιστραφεί χειροκίνητα για έλεγχο τυχόν ταλάντευσης ή εκκεντρότητας. Εάν τα κέντρα είναι νεκρά σημεία, χρησιμοποιείται μια ένδειξη καντράν ή άλλα όργανα μέτρησης για τη μέτρηση τυχόν κακής ευθυγράμμισης.

Έλεγχος ομοκεντρότητας: Περιστρέφοντας το τεμάχιο εργασίας, μπορεί να παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόκλιση από την πραγματική ομόκεντρη. Η ένδειξη καντράν ή άλλα όργανα μέτρησης παρέχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν την ποσότητα της εκκεντρότητας ή της κακής ευθυγράμμισης.

Πραγματοποίηση προσαρμογών: Με βάση τις μετρήσεις, μπορούν να γίνουν προσαρμογές στο τεμάχιο εργασίας ή στη ρύθμιση του μηχανήματος για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ομοκεντρότητας.

Τα τραπέζια ελέγχου χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως ο έλεγχος της στρογγυλότητας των κυλινδρικών μερών, η διασφάλιση της ομοκεντρότητας των αξόνων, των ατράκτων ή των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων και η επαλήθευση της ευθυγράμμισης των τσοκ τόρνου ή άλλων εργαλειομηχανών. Συνολικά, τα κέντρα πάγκων είναι πολύτιμα εργαλεία στη μηχανική κατεργασία ακριβείας και τον ποιοτικό έλεγχο, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την απόδοση των κυλινδρικών εξαρτημάτων σε διάφορες βιομηχανίες.