Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Μετρητές Αγωγιμότητας Μετάλλων

Οι μετρητές αγωγιμότητας μετάλλων είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας μεταλλικών υλικών. Χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της μεταλλουργίας, της ηλεκτρονικής και της επιστήμης των υλικών, για τον προσδιορισμό της καθαρότητας, της σύνθεσης και άλλων χαρακτηριστικών των μεταλλικών δειγμάτων. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα ενός μετάλλου είναι ένα μέτρο της ικανότητάς του να μεταφέρει ηλεκτρισμό και επηρεάζεται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία, οι ακαθαρσίες και η κρυσταλλική δομή. Οι μετρητές αγωγιμότητας μετάλλων συνήθως χρησιμοποιούν εναλλασσόμενο ρεύμα χαμηλής συχνότητας (AC) ή συνεχές ρεύμα (DC) για τη μέτρηση της αγωγιμότητας ενός μεταλλικού δείγματος και τα αποτελέσματα εμφανίζονται συχνά σε μονάδες όπως η Siemens ανά μέτρο (S/m).