Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων

Οι ελεγκτήρες σπειρώματος (thread plug gauges, thread ring gauges) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ανοχών εσωτερικών σπειρωμάτων (αρσενικοί ελεγκτήρες) ή εξωτερικών σπειρωμάτων (θυληκοι ελεγκτηρές δαχτυλίδια). Είναι εργαλεία μετρολογίας απαραίτητα για τον ποιοτικό έλεγχο και επιτρέπουν στους μηχανικούς να λάβουν γρήγορα μια απόφαση go/no-go.

Οδηγός Αγοράς για Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων

1. Ελεγκτήρες Εσωτερικών Σπειρωμάτων

1.1 Χρήση ελεγκτήρα εσωτερικών σπειρωμάτων GO

Ένας ελεγκτήρας εσωτερικών σπειρωμάτων GO ελέγχει το θεωρητικό μέγεθος του εσωτερικού σπειρώματος (μέτρηση του θεωρητικού - pitch diameter ). Αυτό επιτυγχάνεται ελέγχοντας το ελάχιστο όριο του pitch diameter, λαμβάνοντας υπόψη τα σφάλματα βήματος, τα σφάλματα στις γωνίες των πλευρών και τις αποκλίσεις της μορφής, που προκαλούν μια φαινομενική μείωση του pitch diameter του τεμαχίου εργασίας (θεωρητικό pitch diameter). Επιπλέον, ελέγχει το ελάχιστο όριο της κύριας διαμέτρου και επίσης αν το μήκος της ίσιας...