Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
Οδηγός Αγοράς για Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων

Οδηγός Αγοράς για Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων

1. Ελεγκτήρες Εσωτερικών Σπειρωμάτων

1.1 Χρήση ελεγκτήρα εσωτερικών σπειρωμάτων GO

Ένας ελεγκτήρας εσωτερικών σπειρωμάτων GO ελέγχει το θεωρητικό μέγεθος του εσωτερικού σπειρώματος (μέτρηση του θεωρητικού - pitch diameter ). (Πίνακες Σπειρωμάτων) Αυτό επιτυγχάνεται ελέγχοντας το ελάχιστο όριο του pitch diameter, λαμβάνοντας υπόψη τα σφάλματα βήματος, τα σφάλματα στις γωνίες των πλευρών και τις αποκλίσεις της μορφής, που προκαλούν μια φαινομενική μείωση του pitch diameter του τεμαχίου εργασίας (θεωρητικό pitch diameter). Επιπλέον, ελέγχει το ελάχιστο όριο της κύριας διαμέτρου και επίσης αν το μήκος της ίσιας πλευράς είναι επαρκές. δηλ. ότι η στρογγυλοποίηση στη ρίζα του προφίλ δεν παρεμβαίνει υπερβολικά πάνω στο πλευρό του νήματος. Αυτό το όργανο μέτρησης δεν ελέγχει τη μικρή διάμετρο του σπειρώματος του τεμαχίου εργασίας. Ο ελεγκτήρας σπειρωμάτων GO, όταν βιδώνεται με το χέρι χωρίς να χρησιμοποιείται υπερβολική δύναμη, εισέρχεται σε όλο το μήκος του σπειρώματος του τεμαχίου προς έλεγχο. Αν η εισχώρηση δεν είναι δυνατή, το σπείρωμα του τεμαχίου δεν πληροί τις προδιαγραφές.

1.2 Χρήση ελεγκτήρα εσωτερικών σπειρωμάτων NOGO (με κόκκινο σημάδι)

ελεγκτήρας εσωτερικών σπειρωμάτων

Ένας ελεγκτήρας εσωτερικών σπειρωμάτων NOGO ελέγχει εάν η πραγματική διάμετρος βήματος υπερβαίνει το καθορισμένο μέγιστο μέγεθος.

Ο ελεγκτήρας εσωτερικών σπειρωμάτων NOGO, όταν βιδώνεται με το χέρι χωρίς να χρησιμοποιείται υπερβολική δύναμη, μπορεί να εισέλθει και στα δύο άκρα του σπειροτομημένου τμήματος, αλλά όχι περισσότερο από δύο σπείρες σπειρώματος. Αν μπορεί να βιδωθεί με περισσότερες από δύο σπείρες, το σπείρωμα δεν πληροί τις προδιαγραφές.

2. Ελεγκτήρες Εξωτερικών Σπειρωμάτων

2.1 Χρήση ελεγκτήρα εξωτερικών σπειρωμάτων με GO δαχτυλίδια

ελεγκτήρας εξωτερικών σπειρωμάτων με GO δαχτυλίδια

Ένας ελεγκτήρας εξωτερικών σπειρωμάτων GO ελέγχει το εικονικό μέγεθος του εξωτερικού σπειρώματος (μέτρηση του θεωρητικού pitch diameter). δηλ. ελέγχει το μέγιστο όριο υλικού της διαμέτρου του βήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίσεις των σφαλμάτων της φόρμας και του βήματος και των σφαλμάτων στις γωνίες των πλευρών, τα οποία παράγουν μια εμφανή μεγέθυνση της διαμέτρου του βήματος (pitch diameter) του τεμαχίου εργασίας.
Ελέγχει επίσης ότι δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση της μέγιστης μικρής διαμέτρου.
Η κύρια διάμετρος του εξωτερικού σπειρώματος δεν ελέγχεται από αυτό το μετρητή.
Ο μετρητής δακτυλίων σπειρώματος GO, όταν βιδώνεται με το χέρι χωρίς να χρησιμοποιείται υπερβολική δύναμη, πρέπει να διέρχεται καθ 'όλο το μήκος του σπειρώματος του κομματιού εργασίας. Εάν η συναρμολόγηση δεν είναι δυνατή, το σπείρωμα του τεμαχίου δεν πληροί τις προδιαγραφές.

2.2 Χρήση ελεγκτήρα εξωτερικών σπειρωμάτων NOGO (με κόκκινο σημάδι)

ελεγκτήρα εξωτερικών σπειρωμάτων NOGO με κόκκινο σημάδι

Ένας ελεγκτήρας εξωτερικών σπειρωμάτων NOGO προορίζεται για να ελέγξει αν η πραγματική διάμετρος βήματος ενός τεμαχίου προς κατεργασία υπερβαίνει το καθορισμένο ελάχιστο μέγεθος. Ένας ελεγκτήρας εξωτερικών σπειρωμάτων NOGO, όταν βιδώνεται με το χέρι χωρίς να χρησιμοποιείται υπερβολική δύναμη στο σπείρωμα του τεμαχίου, μπορεί να εισέλθει και στις δύο πλευρές αλλά όχι περισσότερο από δύο σπείρες σπειρώματος. Αν ο μετρητής μπορεί να βιδωθεί πάνω στο τεμάχιο εργασίας με περισσότερες από δύο σπείρες, το σπείρωμα δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές.

3. Έλεγχος εσωτερικού σπειρώματος

3.1 Τεμάχιο ελάχιστου μεγέθους

Τεμάχιο ελάχιστου μεγέθους Τεμάχιο ελάχιστου μεγέθους

Ο ελεγκτήρας σπειρωμάτων μπορεί να βιδωθεί (μέσα ή επάνω) μέχρι να επιτευχθεί το ελάχιστο βήμα του μετρητή σπειρώματος.

Το σπείρωμα του τεμαχίου εργασίας είναι μέχρι το ελάχιστο μέγεθος.

3.2 Τεμάχιο εντός ανοχών

Τεμάχιο εντός ανοχών Τεμάχιο εντός ανοχών

Ο ελεγκτήρας σπειρωμάτων μπορεί να βιδωθεί (μέσα ή επάνω) ανάμεσα στο ελάχιστο και το μέγιστο βήμα του μετρητή σπειρώματος.

Το σπείρωμα του τεμαχίου είναι σε ανοχή.

3.3 Τεμάχιο μέγιστου μεγέθους

Τεμάχιο μέγιστου μεγέθους Τεμάχιο μέγιστου μεγέθους

Ο ελεγκτήρας σπειρώματος μπορεί να βιδωθεί (μέσα ή πάνω) μέχρι να επιτευχθεί το μέγιστο βήμα του μετρητή σπειρώματος. Το βήμα του τεμαχίου εργασίας είναι μέχρι το μέγιστο μέγεθος.

3.4 Τεμάχιο μικρότερο της ανοχής

Τεμάχιο εκτός ανοχής Τεμάχιο εκτός ανοχής

Ο ελεγκτήρας σπειρώματος GO / NOGO δεν μπορεί να βιδωθεί μέχρι να επιτευχθεί το ελάχιστο βήμα. O ελεγκτήρας σπειρώματος GO / NOGO δεν μπορεί να βιδωθεί πάνω από το ελάχιστο βήμα.

Το σπείρωμα του κομματιού εργασίας είναι μικρότερο της ανοχής.

3.5 Τεμάχιο μεγαλύτερο της ανοχής

Τεμάχιο μεγαλύτερο της ανοχής Τεμάχιο μεγαλύτερο της ανοχής

Ο ελεγκτήρας σπειρώματος GO / NOGO δεν μπορεί να βιδωθεί πάνω από το μέγιστο βήμα. Ο ελεγκτήρας σπειρώματος GO / NOGO δεν μπορεί να βιδωθεί μέχρι να επιτευχθεί το μέγιστο βήμα. Το σπείρωμα του τεμαχίου είναι υπερμεγέθη.

Προηγούμενο άρθρο Οδηγός Αγοράς για Πλακίδια Johansson
Επόμενο άρθρο Οδηγός Αγοράς για Πλάκες Εφαρμογής