Μετάβαση στο περιεχόμενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Υγρασιόμετρα - Θερμόμετρα Χώρου

Το υγρασιόμετρο χώρου είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της υγρασίας. Συνηθίζετε να μετράει επίσης και την θερμοκρασία. Η υγρασία του αέρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε πολλούς τομείς, όπως της γεωργίας, των κατασκευών, της θέρμανσης, του εξαερισμού, του κλιματισμού (HVAC) κτλ. Εάν η υγρασία στους εσωτερικούς χώρους είναι πολύ υψηλή, μπορεί να εμφανιστεί μούχλα. Ορισμένοι τύποι μούχλας προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία για άτομα που ζουν ή εργάζονται στο περιβάλλον. Επιπλέον, η μούχλα που έχει διεισδύσει στους τοίχους ή την οροφή μιας κατασκευής πρέπει να αφαιρείται για λόγους ασφαλείας

Οδηγός Αγοράς για Υγρασιόμετρα - Θερμόμετρα Χώρου

Η ακρίβεια είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αγοράζετε έναν υγρασιόμετρο χώρου. Για παράδειγμα, ένα υγρασιόμετρο χώρου υψηλής ακρίβειας θα ήταν απαραίτητο για έναν επιθεωρητή ασφάλειας τροφίμων, καθώς πρέπει να πληρούνται αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την αποθήκευση και την ψύξη των τροφίμων. Αντίθετα, εάν αναζητάτε έναν μετρητή υγρασίας αέρα για χρήση στο σπίτι σας, μια συσκευή με χαμηλότερη ακρίβεια θα σας παρείχε μια επαρκή εκτίμηση της σχετικής υγρασίας σε εσωτερικούς χώρους.

Για εφαρμογές προσωρινής μέτρησης υγρασίας (όπως απλές μετρήσεις ελέγχου, επιτόπιοι έλεγχοι για την αξιολόγηση των...