Skip to content
Free shipping over €50 - Same day shipping for orders by 4:30pm
Free shipping over €50 - Same day shipping for orders by 4:30pm
Οδηγός Αγοράς για Gloss Meters

Οδηγός Αγοράς για Gloss Meters

Το glossmeter, στιλπνόμετρο είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατοπτρικής ανάκλασης (γυαλάδα - gloss) μιας επιφάνειας. Η στιλπνότητα προσδιορίζεται προβάλλοντας μια δέσμη φωτός με σταθερή ένταση και γωνία σε μια επιφάνεια και μετρώντας την ποσότητα του ανακλώμενου φωτός σε ίση αλλά αντίθετη γωνία. Υπάρχει μια σειρά από διαφορετικές γεωμετρίες διαθέσιμες για τη μέτρηση της στιλπνότητας, η καθεμία εξαρτάται από τον τύπο της επιφάνειας που θα μετρηθεί. Για τα μη μέταλλα, όπως επικαλύψεις και πλαστικά, η ποσότητα του ανακλώμενου φωτός αυξάνεται με την αύξηση της γωνίας φωτισμού καθώς μέρος του φωτός διεισδύει στο επιφανειακό υλικό και απορροφάται σε αυτό ή διαχέεται από αυτό ανάλογα με το χρώμα του. Τα μέταλλα έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάκλαση και επομένως είναι λιγότερο γωνιακά εξαρτώμενα. Πολλά διεθνή τεχνικά πρότυπα είναι διαθέσιμα που καθορίζουν τη μέθοδο χρήσης και τις προδιαγραφές για διαφορετικούς τύπους γυαλιστερών που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τύπους υλικών, όπως χρώματα, κεραμικά, χαρτί, μέταλλα και πλαστικά. Πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούν στιλπνόμετρα στον ποιοτικό τους έλεγχο για να μετρήσουν τη γυαλάδα των προϊόντων για να εξασφαλίσουν συνέπεια στις διαδικασίες παραγωγής τους.

Τα μέρη ενός glossmeter

Ένα τυπικό glossmeter αποτελείται αποτελείται από μια τυποποιημένη πηγή φωτός που εκπέμπει μια παράλληλη δέσμη φωτός στην επιφάνεια που πρόκειται να μετρηθεί και έναν φιλτραρισμένο ανιχνευτή που βρίσκεται για να δέχεται τις ακτίνες που ανακλώνται από την επιφάνεια.

Η μέθοδος ASTM αναφέρει ότι ο φωτισμός πρέπει να ορίζεται έτσι ώστε ο συνδυασμός πηγής-ανιχνευτή να διορθώνεται φασματικά για να δώσει τη φωτεινή απόδοση CIE, V(l), με CIE illuminant SC.

 

Επιλογή της σωστής γωνίας

Η γωνία μέτρησης αναφέρεται στη γωνία μεταξύ του προσπίπτοντος και του ανακλώμενου φωτός. Τρεις γωνίες μέτρησης (20°, 60° και 85°) καθορίζονται για να καλύπτουν την πλειονότητα των εφαρμογών βιομηχανικών επιστρώσεων. Η γωνία επιλέγεται με βάση το αναμενόμενο εύρος στιλπνότητας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Εύρος Gloss 60° Σημειώσεις
Υψηλό Gloss >70 GU Αν η μέτρηση ξεπερνάει τα 70 GU, αλλάξτε την γωνία μέτρησης σε 20°
Μέτριο Gloss 10 – 70 GU
Χαμηλό Gloss <10 GU Αν η μέτρηση είναι λιγότερο απο 10 GU, αλλάξτε την γωνία μέτρησης σε 85°

 

Για παράδειγμα, εάν η μέτρηση που γίνεται στις 60° είναι μεγαλύτερη από 70 GU, η γωνία μέτρησης πρέπει να αλλάξει σε 20° για να βελτιστοποιηθεί η ακρίβεια μέτρησης. Στην αγορά διατίθενται δύο τύποι οργάνων: όργανα μονής γωνίας 60° και ένας τύπος που συνδυάζει 20°, 60° και 85°. Για άλλα υλικά χρησιμοποιούνται δύο επιπλέον γωνίες. Καθορίζεται γωνία 45° για τη μέτρηση κεραμικών, μεμβρανών, υφασμάτων και ανοδιωμένου αλουμινίου, ενώ η γωνία 75° για το χαρτί.

 Κατανόηση των μονάδων Gloss


Η κλίμακα μέτρησης, Gloss Units (GU), ενός glossmeter είναι μια κλίμακα που βασίζεται σε ένα εξαιρετικά γυαλισμένο πρότυπο μαύρου γυαλιού αναφοράς με καθορισμένο δείκτη διάθλασης με κατοπτρική ανάκλαση 100GU στην καθορισμένη γωνία. Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιείται για την καθιέρωση βαθμονόμησης άνω σημείου 100 με το κατώτερο τελικό σημείο στο 0 σε μια τέλεια ματ επιφάνεια. Αυτή η κλίμακα είναι κατάλληλη για τις περισσότερες μη μεταλλικές επιστρώσεις και υλικά (μπογιές και πλαστικά) καθώς εμπίπτουν γενικά σε αυτό το εύρος. Για άλλα υλικά, εξαιρετικά ανακλαστικά (καθρέπτες, επιμεταλλωμένα / ακατέργαστα μεταλλικά εξαρτήματα), μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές φτάνοντας τις 2000 μονάδες γυαλάδας. Για διαφανή υλικά, αυτές οι τιμές μπορούν επίσης να αυξηθούν λόγω πολλαπλών ανακλάσεων μέσα στο υλικό.

Glossmeter Standards

Comparison of standards for gloss measurement
Standard 20° 60° 85° 45° 75°
High Gloss Medium Gloss Low Gloss Medium Gloss Low Gloss
Coatings, plastics and related materials Ceramics Paper
ASTM C346 X
ASTM D523 X X X
ASTM C584 X
ASTM D2457 X X X
BS3900 D5 X X X
DIN 67530 X X X
DIN EN ISO 2813 X X X
EN ISO 7668 X X X X
JI Z 8741 X X X X X
TAPPI T480 X

 

 Εφαρμογές μετρητή γυαλάδας


Το glossmeter χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανίες, από τις χαρτοβιομηχανίες μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία και χρησιμοποιείται από τον παραγωγό και τον χρήστη εξίσου. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
Χρώματα & επιστρώσεις
Επιστρώσεις πούδρας
Πρόσθετα
Μελάνια
Πλαστικά είδη
Επιστρώσεις ξύλου, γυαλιστικά και δάπεδα
Κατασκευή γιοτ
Κατασκευή και ανακατασκευή αυτοκινήτων
Αεροδιαστημική
Γυαλισμένη πέτρα και μέταλλα
Καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη
Ανοδιωμένα μέταλλα

Επιστρώσεις ξύλου, γυαλιστικά και δάπεδα


Η στιλπνότητα - γυαλάδα του ξύλινου δαπέδου μετριέται συνήθως στις 60°. Οι κατασκευαστές ξύλινων δαπέδων χρησιμοποιούν μετρητές γυαλάδας εδώ και πολλά χρόνια για να μετρούν το επίπεδο γυαλάδας στον ποιοτικό έλεγχο (QC) για να διασφαλίζουν ότι επιτυγχάνουν πάντα ένα συνεπές, μετρήσιμο οπτικό φινίρισμα.

Gloss Reading Finish
Up to 20 GU Low Gloss
21-40 GU Medium Gloss
41 GU and up High Gloss

 

Previous article Οδηγός Αγοράς Χρωματόμετρου
Next article Οδηγός Αγοράς για Μικροσκόπια