Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Διαθλασίμετρα

Το διαθλασίμετρο είναι ένα όργανο που μετράει τη συγκέντρωση μιας συγκεκριμένης ουσίας σε ένα υγρό διάλυμα. Χρησιμοποιεί την αρχή της διάθλασης, η οποία περιγράφει πώς κάμπτεται το φως καθώς διασχίζει ένα υλικό. Το δείγμα τοποθετείται σε μια πλάκα και στη συνέχεια κρατιέται στο φως για να δείτε την κλίμακα μέσα στο μετρητή. Η κλίμακα ανάγνωσης συνήθως βαθμονομείται για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης μιας συγκεκριμένης ουσίας. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε διαθλασίμετρα για διάφορα υλικά όπως σαπουνέλαιο, αντιψυκτικά υγρά, υγρά μπαταρίας, αλατότητα, μέλι, αλκοόλ, κρασί, Urea AdBlue, σάκχαρα, καφέ κτλ.