Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Μετρητές Ποιότητας Νερού

Ένας μετρητής ποιότητας νερού μπορεί να μετρήσει μία ή περισσότερες παραμέτρους όπως pH, αγωγιμότητα, οξειδοαναγωγή, αντίσταση, θολότητα, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) και αλατότητα. Ένας τυπικός μετρητής ποιότητας νερού έχει πολλά προαιρετικά διαθέσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροδίων, ρυθμιστικών διαλυμάτων και διαλυμάτων βαθμονόμησης.