Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Ροόμετρα Υπερήχων

Τα ροόμετρα υπερήχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της ταχύτητας ροής και του όγκου των υγρών που ρέουν μέσω των σωληνώσεων χωρίς άμεση επαφή. Για το σκοπό αυτό, το ροόμετρο υπερήχων διαθέτει δύο αισθητήρες, οι οποίοι τοποθετούνται στον αγωγό ως πομπός και δέκτης και στερεώνονται εκεί. Η μέτρηση είναι δυνατή τόσο σε μεταλλικούς όσο και σε πλαστικούς σωλήνες. Οι αισθητήρες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για πολλές διαφορετικές διατομές σωλήνων. Για το λόγο αυτό και επειδή δεν απαιτούνται αλλαγές για τους υπάρχοντες αγωγούς. Κατά την ερμηνεία των τιμών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το αποτέλεσμα της μέτρησης μπορεί να παραποιηθεί λόγω της ανομοιογένειας του υγρού, για παράδειγμα λόγω υψηλού ιξώδους, παρασυρόμενων φυσαλίδων αερίου ή στερεών.