Μετάβαση στο περιεχόμενο
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ
2102231624 - Δωρεάν μεταφορικά άνω 50€ - Τιμές χωρίς ΦΠΑ

4129 - MF Ø2.5-14mm Δαχτυλίδι Ελεγκτήρας για Μετρικό Ψιλόπασο Σπείρωμα - 6g (Standard)

από Insize
 Insize
Κωδικός Διάμετρος Pitch Type Τιμή ** Στοκ
4129-2D5D 2.5 0.35 GO €41,30 Με παραγγελία
4129-2D5DN 2.5 0.35 NOGO €38,10 Με παραγγελία
4129-3D 3.0 0.35 GO €51,00 2-5 εργάσιμες
4129-3DN 3.0 0.35 NOGO €47,30 2-5 εργάσιμες
4129-3D5D 3.5 0.35 GO €51,00 2-5 εργάσιμες
4129-3D5DN 3.5 0.35 NOGO €47,30 15-18 εργάσιμες
4129-3D5G 3.5 0.5 GO €72,00 15-18 εργάσιμες
4129-3D5GN 3.5 0.5 NOGO €59,90 Με παραγγελία
4129-4D 4.0 0.35 GO €65,00 Με παραγγελία
4129-4DN 4.0 0.35 NOGO €46,30 Με παραγγελία
4129-4G 4.0 0.5 GO €45,50 1 διαθέσιμo
4129-4GN 4.0 0.5 NOGO €39,80 1 διαθέσιμo
4129-4D5D 4.5 0.35 GO €65,00 Με παραγγελία
4129-4D5DN 4.5 0.35 NOGO €46,30 Με παραγγελία
4129-5D 5.0 0.35 GO €65,00 Με παραγγελία
4129-5DN 5.0 0.35 NOGO €46,30 Με παραγγελία
4129-5G 5.0 0.5 GO €43,40 Με παραγγελία
4129-5GN 5.0 0.5 NOGO €35,80 Με παραγγελία
4129-5D5G 5.5 0.5 GO €66,00 2-5 εργάσιμες
4129-5D5GN 5.5 0.5 NOGO €56,90 Με παραγγελία
4129-6D 6.0 0.35 GO €65,00 Με παραγγελία
4129-6DN 6.0 0.35 NOGO €46,30 Με παραγγελία
4129-6G 6.0 0.5 GO €44,30 2-5 εργάσιμες
4129-6GN 6.0 0.5 NOGO €36,00 15-18 εργάσιμες
4129-6L 6.0 0.75 GO €36,30 1 διαθέσιμo
4129-6LN 6.0 0.75 NOGO €33,40 1 διαθέσιμo
4129-6D5G 6.5 0.5 GO €75,00 Με παραγγελία
4129-6D5GN 6.5 0.5 NOGO €56,90 Με παραγγελία
4129-7D 7.0 0.35 GO €65,00 Με παραγγελία
4129-7DN 7.0 0.35 NOGO €46,30 Με παραγγελία
4129-7G 7.0 0.5 GO €46,60 2-5 εργάσιμες
4129-7GN 7.0 0.5 NOGO €37,60 2-5 εργάσιμες
4129-7L 7.0 0.75 GO €38,30 2-5 εργάσιμες
4129-7LN 7.0 0.75 NOGO €35,90 2-5 εργάσιμες
4129-7D5G 7.5 0.5 GO €78,00 Με παραγγελία
4129-7D5GN 7.5 0.5 NOGO €56,90 Με παραγγελία
4129-8D 8.0 0.35 GO €65,00 Με παραγγελία
4129-8DN 8.0 0.35 NOGO €46,30 Με παραγγελία
4129-8G 8.0 0.5 GO €46,50 Με παραγγελία
4129-8GN 8.0 0.5 NOGO €38,30 1 διαθέσιμo
4129-8L 8.0 0.75 GO €36,40 Με παραγγελία
4129-8LN 8.0 0.75 NOGO €34,00 Με παραγγελία
4129-8P 8.0 1.0 GO €36,30 1 διαθέσιμo
4129-8PN 8.0 1.0 NOGO €33,40 1 διαθέσιμo
4129-8D5G 8.5 0.5 GO €78,00 Με παραγγελία
4129-8D5GN 8.5 0.5 NOGO €56,90 Με παραγγελία
4129-9D 9.0 0.35 GO €88,00 Με παραγγελία
4129-9DN 9.0 0.35 NOGO €75,00 Με παραγγελία
4129-9G 9.0 0.5 GO €46,80 2-5 εργάσιμες
4129-9GN 9.0 0.5 NOGO €38,30 2-5 εργάσιμες
4129-9L 9.0 0.75 GO €38,30 2-5 εργάσιμες
4129-9LN 9.0 0.75 NOGO €35,90 2-5 εργάσιμες
4129-9P 9.0 1.0 GO €38,30 2-5 εργάσιμες
4129-9PN 9.0 1.0 NOGO €35,90 2-5 εργάσιμες
4129-10D 10.0 0.35 GO €88,00 Με παραγγελία
4129-10DN 10.0 0.35 NOGO €75,00 Με παραγγελία
4129-10G 10.0 0.5 GO €48,30 2-5 εργάσιμες
4129-10GN 10.0 0.5 NOGO €50,30 Με παραγγελία
4129-10L 10.0 0.75 GO €44,80 2-5 εργάσιμες
4129-10LN 10.0 0.75 NOGO €36,90 2-5 εργάσιμες
4129-10P 10.0 1.0 GO €35,10 1 διαθέσιμo
4129-10PN 10.0 1.0 NOGO €31,40 1 διαθέσιμo
4129-10Q 10.0 1.25 GO €37,00 2-5 εργάσιμες
4129-10QN 10.0 1.25 NOGO €34,60 2-5 εργάσιμες
4129-11G 11.0 0.5 GO €48,90 Με παραγγελία
4129-11GN 11.0 0.5 NOGO €51,50 2-5 εργάσιμες
4129-11L 11.0 0.75 GO €45,30 2-5 εργάσιμες
4129-11LN 11.0 0.75 NOGO €37,30 2-5 εργάσιμες
4129-11P 11.0 1.0 GO €37,50 Με παραγγελία
4129-11PN 11.0 1.0 NOGO €33,90 2-5 εργάσιμες
4129-12G 12.0 0.5 GO €44,80 2-5 εργάσιμες
4129-12GN 12.0 0.5 NOGO €46,10 Με παραγγελία
4129-12L 12.0 0.75 GO €45,80 2-5 εργάσιμες
4129-12LN 12.0 0.75 NOGO €44,90 2-5 εργάσιμες
4129-12P 12.0 1.0 GO €38,80 2-5 εργάσιμες
4129-12PN 12.0 1.0 NOGO €31,60 2-5 εργάσιμες
4129-12Q 12.0 1.25 GO €38,80 2-5 εργάσιμες
4129-12QN 12.0 1.25 NOGO €30,10 2-5 εργάσιμες
4129-12R 12.0 1.5 GO €38,80 15-18 εργάσιμες
4129-12RN 12.0 1.5 NOGO €30,10 15-18 εργάσιμες
4129-13G 13.0 0.5 GO €91,00 2-5 εργάσιμες
4129-13GN 13.0 0.5 NOGO €91,00 Με παραγγελία
4129-13L 13.0 0.75 GO €91,00 Με παραγγελία
4129-13LN 13.0 0.75 NOGO €83,00 Με παραγγελία
4129-13P 13.0 1.0 GO €75,00 2-5 εργάσιμες
4129-13PN 13.0 1.0 NOGO €64,00 15-18 εργάσιμες
4129-13R 13.0 1.5 GO €50,60 2-5 εργάσιμες
4129-13RN 13.0 1.5 NOGO €56,90 Με παραγγελία
4129-14G 14.0 0.5 GO €55,80 2-5 εργάσιμες
4129-14GN 14.0 0.5 NOGO €48,30 2-5 εργάσιμες
4129-14L 14.0 0.75 GO €61,00 2-5 εργάσιμες
4129-14LN 14.0 0.75 NOGO €61,00 2-5 εργάσιμες
4129-14P 14.0 1.0 GO €45,10 2-5 εργάσιμες
4129-14PN 14.0 1.0 NOGO €38,90 15-18 εργάσιμες
4129-14Q 14.0 1.25 GO €36,10 1 διαθέσιμo
4129-14QN 14.0 1.25 NOGO €29,90 2-5 εργάσιμες
4129-14R 14.0 1.5 GO €38,90 1 διαθέσιμo
4129-14RN 14.0 1.5 NOGO €33,50 1 διαθέσιμo


Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%


  • Οι ελεγκτήρες περιλαμβάνουν πιστοποιητικό διακρίβωσης από τον κατασκευαστή.